Wstęp


Na stronach poświęconych językowi HTML Czytelnik znajdzie praktyczne przedstawienie składni dokumentów internetowych.

Zaletą takiej formy prezentacji jest możność natychmiastowego zilustrowania opisywanych poleceń języka. Przy okazji Czytelnik zorientuje się, czy jego własna przeglądarka akceptuje wprowadzone kody języka. Najbardziej zaawansowanymi technicznie programami są Microsoft Internet Explorer oraz Netscape Communicator, które obsługują w największym zakresie przyjęty standard języka HTML. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie polecenia są interpretowane przez przeglądarki, a niekiedy interpretacja jest odmienna.

Źródła

W ciągu ponad trzech lat rozwoju kursu korzystałem w większej czy mniejszej mierze z różnych źródeł, ale do najważniejszych, zaliczyłbym następujące materiały:

  1. Stephen Le Hunte "HTML Reference Library 4", 1998, plik HTML Help dla Windows 95
  2. Włodzimierz Macewicz "Język składu dokumentu hipertekstowego", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1996
  3. Ian Graham "HTML Sourcebook. A Complete Guide to HTML 3.0", New York 1996

W ostatnich miesiącach ukazało się wiele dobrych książek - warto zwłaszcza zwrócić uwagę na ofertę Wydawnictwa Helion, które wydaje najwięcej pozycji webmasterskich. Do szczególnie atrakcyjnych można zaliczyć "HTML 4 - Vademecum profesjonalisty" (Laura Lemay) i "Po prostu HTML 4" (Elisabeth Castro). Polecam też świetną edukacyjnie książkę "JavaScript" (Arman Danesh) oraz "HTML i JavaScript" (Wojciech Romowicz) - obie także wydane przez Helion.

Współautorzy

Kurs nie jest wyłącznie moim dziełem. Wprowadzenie do JavaScript jest tłumaczeniem pracy Stefana Kocha, którego uprzejmej zgodzie zawdzięczam możność dołączenia jej do kursu - tłumaczenie zostało wykonane wspólnie z moim redakcyjnym kolegą, Włodzimierzem Wypychem. Słowniczek internetowy jest sieciową wersją słowniczka przygotowanego kiedyś wspólnie z Krzysztofem Łabanowskim dla redakcji miesięcznika Enter. Dodatek o kolorach został napisany przez Pawła Stokowskiego, Narzędzia dla Amigi przygotowuje Michał Durys, Paweł Gajda pisze o narzędziach webmasterskich dla Linuksa, a o Narzędziach dla OS/2 - Lech Piotrowski. Narzędzia dla innych systemów operacyjnych są dostępne online.