| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Komendy IRC'a

Korzystanie z IRC'a oferuje wiele możliwości, tylko trzeba wiedzieć jak je wykorzystać. Do tego śluzą komendy IRC'a które dla odróżnienia od zwyczajnego tekstu, poprzedzamy znakiem "/".
Tak więc:

/alias nazwa polecenie - tworzy skróty (aliasy) dla używanych poleceń (sekwencji poleceń). Np. /alias j join.

/admin nazwa_serwera - wyświetla informacje o osobie odpowiedzialnej za serwer.

/away tekst - po wykonaniu tego polecenia, użytkownicy wykonujący /whois twój_nick będą również informowani wpisanym przez ciebie tekstem, że nie ma Cię w tej chwili przy komputerze. Ponadto każdy kto prześle nam wiadomość za pomocą /msg zostanie poinformowany tym tekstem, który wpisałeś, że Cię nie ma.

/bind klawisz funkcja - pozwala przedefiniować znaczenie klawisz, nadać klawiszowi nową funkcję.

/clear - czyści ekran.

/ctcp nick komenda parametry - (Client To Client Protocol). Połączenie bezpośrednie między użytkownikami, z pominięciem serwera. /date - wyświetla aktualny czas i datę. Po podaniu jako parametr nazwy serwera wyświetli aktualny czas i data na serwerze, a po podaniu nicka - czas i data na komputerze podanego użytkownika.

/dcc - (Direct Client Connection). Połączenie bezpośrednie miedzy użytkownikami. /dcc chat pozwala na rozmowy bez pośrednictwa serwera, zaś /dcc send nick nazwa_pliku na wysyłanie plików do podanego użytkownika.

/help - pomoc na temat IRCa.

/ignore nick - ignoruje wypowiedzi pochodzące od podanego użytkownika.

/join #kanał - wejście na kanał o podanej nazwie.

/list #kanał -MIN # -MAX # - podaje listę aktualnie dostępnych kanałów. Można sprecyzować najmniejszą oraz największą liczbę kanałów do wyświetlenia. Można również użyć polecania /list w połączeniu ze słowem, które chcemy aby występowało w nazwie kanału. Przy podawaniu wyrazu, możemy użyć gwiazdki (*), zastępując nią dowolną liczbę znaków w wyrazie.

/msg nick tekst - wysłanie wiadomości, która zobaczy tylko osoba, której ją wysłaliśmy.

/names #kanał - wyświetla nicki osób aktualnie przebywających na podanym kanale.

/nick nowy_nick - zmienia aktualny nick na nowy.
Komunikaty: *** Nickname is already in use.
*** You have specified an illegal nickname
*** Please enter your nickname
sygnalizują, że podany nick jest już używany, i pojawia się zapytanie o innego nicka.

/part #kanał - opuszczenie podanego kanału.

/query nick - rozpoczęcie prywatnej rozmowy z podaną osobą.

/quit tekst - opuszczenie IRCa. Na kanale przy informacji o tym, że wyszliśmy, pojawi się podany tekst.

/who #kanał - wyświetla informacje o osobach znajdujących się na podanym kanale.

/whois nick - podaje informacje o danym użytkowniku: jego nazwę hosta, "real name", czyli prawdziwe imię, kanały na których dana osoba jest, serwer, którego używa oraz idle, czyli ile czasu dana osoba nie wykonała żadnej akcji.

/whowas - to samo co /whois, tylko dotyczy osoby, która niedawno opuściła IRCa.

Drukuj Dokument