| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Sieć TCP/IP

utworzono: 24/06/2002:: modyfikacja: ---
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Konfiguracja sieci TCP/IP - Linux - KDE

  • Przejdź na "Control Panel" na pulpicie w a nim wybierz "Network Configuration"

  • Znajdziesz się w zakładce "Hardware", w której będzie pokazana twoja karta sieciowa

  • Przejdź do zakładki "Devices" i w menu bocznym wybierz "Edit"

  • Znajdziesz się ustawieniach interfejsu karty sieciowej, jak na obrazku poniżej

  • Wybierz żeby karta sieciowa używała stycznego adresu i następnie wypełnij pola adresu (192.168.1.X), maski sieciowej (255.255.255.0) i bramy (192.168.1.1), a następnie wybierz OK, żeby zatwierdzić zmiany
  • Pozostało ci tylko jeszcze skonfigurować DNSy czyli przejdź do zakładki "DNS"

  • Wpisz najlepiej trzy adresy serwerów DNS, np. 192.168.1.1, 194.204.159.1
  • Zatwierdzając te zmiany, skończyłeś konfigurować sieć TCP/IP


Drukuj Dokument