| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Sieć TCP/IP

utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja: 30/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003

 • Windows pewno już sam zainstalował kartę sieciowa oraz wszystkie protokoły, wiec będzie trzeba trochę po nim "posprzątać"
 • Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości"


 • Pokaże ci się okno, jak poniżej, z lista zainstalowanych składników.


 • Powinno być "Klient sieci Microsoft Networks", "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks" (oczywiście jeśli sobie tego życzymy) no i najważniejsze "Protokół internetowy (TCP/IP)".
 • Resztę najlepiej wyrzucić m.in. "Harmonogram pakietów QoS" oraz odznaczyć wszystko w zakładce "Uwierzytelnianie". Obie te czynności nie sa to konieczne ale warto tak jednak postąpić.
 • Teraz wybieramy "Właściwości" Protokółu internetowego (TCP/IP) i pokaże nam się poniższe okno.


 • Oczywiście w polu "Adres IP" wpisujemy swoje parametry. Pozostałe dane są identyczne jak na obrazku czyli:
  "Maska podsieci" 255.255.255.0
  "Brama domyślna" 192.168.1.1
  Proponowane DNS'y to:
  - nasz własny DNS: czyli 192.168.1.1
  - Inne DNSy: 194.204.159.1, 194.204.152.34
 • Teraz powinien Ci działać Internet, czas zatem uzyskać dostęp do "Otoczenia Sieciowego" czy jak kto woli "Moje miejsca sieciowego" czyli Sieci LAN
 • W tym celu wybierz "Zaawansowane" z "Właściwości" Protokółu internetowego (TCP/IP) i przejdź do zakładki "WINS"


 • Najważniejsze to zaznaczyć opcje "Włącz system NetBIOS przez TCP/IP" no i następnie potwierdź wszystkie zmiany.
 • Teraz wystarczy że sprawdzisz czy należysz do Grupy Roboczej "Wariaci" i czy masz nazwę komputera jaka sobie życzysz.
 • W tym celu przejdź do "Panel Sterowania" >> "System" i wybierz zakładkę "Nazwa komputera"


 • Oczywiście "Nazwa komputera" jest dla każdego indywidualna, w celu zmiany parametrów wybierz przycisk "Zmień"


 • Po potwierdzeniu wszystkich zmian i restarcie komputera będziesz mógł się cieszyć Internetem i siecią LAN, oczywiście jeżeli nie popełniłeś gdzieś błędu :).

  Wiele adresów IP na jednej karcie

  W Windowsach z linii NT możesz z poziomu graficznego interfejsu zdefiniować parę ciekawych zawansowanych ustawień sieci TCP/IP:

  • wiele adresów IP na jednej karcie sieciowej (interfejsie sieciowym)
  • wiele bram
  • metryki interfejsu

  Wszystkich tych ustawień dokonujesz "Zaawansowane ustawienia TCP/IP" w zakładce "Ustawienia protokołu IP". Możesz do niej dotrzeć wybierając "Zaawansowane" z "Właściwości" Protokółu internetowego (TCP/IP) w "Połączenie lokalne".

  Żeby dodać drugi adres IP lub Bramę  do tej samej karty wystarczy użyć przycisku "Dodaj" i wpisać odpowiednie dane. Możesz też odznaczyć "Metryka automatyczna" żeby przypisać ręcznie metrykę dla interfejsów sieciowych. Oczywiście ma to sens jeśli jest ich co najmniej dwa.

  Konfiguracja sieci poprzez NETSH

  Komenda NETSH służy do wszechstronnego konfigurowania sieci. Działa ona w wierszu poleceń i przez to może niektórym się wydawać niewygodna. Niepodważalną zaletą tej komendy jest możliwość szybkiej zmiany konfiguracji sieci poprzez proste skrypty wsadowe. Pozwala to używać szybkiego przełączania miedzy wieloma konfiguracjami sieci zrzuconymi do pliku. Wpierw należy zrzucić obecną konfiguracje sieci poprzez komendę:

  netsh interface dump > siec1.txt

  W pliku siec1.txt znajdzie się cała konfiguracja obecna naszej sieci na komputerze. Fragment tego pliku pokazano poniżej:

  # ----------------------------------
  # Konfiguracja IP interfejsu
  # ----------------------------------
  pushd interface ip

  # Konfiguracja IP interfejsu dla "PoˆĄczenie lokalne"

  set address name="Połączenie lokalne" source=static addr=192.168.1.20 mask=255.255.255.0
  set address name="Połączenie lokalne" gateway=192.168.1.1 gwmetric=0
  set dns name="Połączenie lokalne" source=static addr=192.168.1.1 register=PRIMARY
  add dns name="Połączenie lokalne" addr=212.160.68.2 index=2
  set wins name="Połączenie lokalne" source=static addr=none

  popd
  # Koniec konfiguracji IP interfejsu
   

  Następnie można przekonfigurować sieć na inny wariant, zrzucić ją analogicznie zapisując do pliku np. siec2.txt. Odtwarzanie konfiguracji sieci z pliku odbywa się poprze poniższą komendę:

  netsh -f siec1.txt

  Możesz zrobić na Pulpicie skrót o nazwie Siec1 z elementem docelowym netsh -f siec1.txt i analogiczne skróty dla innych profili. Wtedy zmiana konfiguracji sieci odbywa się poprzez klikniecie na odpowiedni skrót na Pulpicie.

  Diagnostyka sieci TCP/IP

  Sprawdzić obecne ustawienia sieci TCP/IP możesz wpisując w wierszu poleceń (cmd.exe) komendę ipconfig /all

  Oczywiście będziesz miał co najmniej inny adres IP i adres fizyczny (mac adres). Dodatkowo do diagnostyki przydają się komendy ping i tracert.
  na górę

  Statystyki mrtg Liczby włączonych komputerów


  Drukuj Dokument