| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 26/06/2002 :: modyfikacja: 06/08/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Logowanie do Domeny Windows NT

Żeby korzystać z logowania do domeny w Windows 2000/XP/2003 należy posiadać konto zwykłe konto na serwerze będącym podstawowym kontrolerem domeny (PDC) czyli na Archiwum (banita.pl) oraz owe konto musi być uaktywnione jako konto SMB. Owe konto SMB posiada inne hasło mimo tego samego loginu jak na zwykłym koncie, gdyż baza haseł miedzy nimi nie jest synchronizowana. Dodatkowo Windows 2000/XP/2003 wymaga posiadania tzw. konta zaufania maszyny. Jest to specjalny rodzaj konta na serwerze charakteryzujący się m.in. tym że musi mięć koniecznie tą sama nazwę co nazwa twojego komputera w sieci LAN (tzw. nazwa NetBiosowa) i służy tylko do Logowania do domeny dla Windows 2000/XP/2003 czyli opartych na rodzinie Windows NT. O te konto nie musisz się martwic gdyż zostanie one utworzone automatycznie podczas dołączania twojego komputera do domeny ale cała ta procedura wymaga posiadania hasła na konto root czyli administratora domeny NT no i tu też potrzebna będzie "interwencja".  

Logowanie do Domeny NT w Windows 2000/XP Professional/2003

 • Jeśli używasz Windows XP musisz pobrać i zaaplikować dla twojego systemu poniższy plik rejestru:
  WinXP_SignOrSeal.reg, czytaj: SMB Signing czyli podpisywanie komunikacji (wymagane gdy PDC działa na Samba 2.2)
 • Jeśli używasz Windows 2003 musisz pobrać i zaaplikować dla twojego systemu poniższy plik rejestru:
  WinXP_LM_0.reg, czytaj: Dodatkowy opis tyczący haseł SMB (kodowanie) (wymagane gdy PDC działa na Samba 2.2)
 • Teraz przejdź do opcji "System" w Panelu Sterowania i w okienku które ujrzysz wybierz odpowiednio zakładkę "Nazwa komputera" dla Windows XP/2003 lub zakładkę "Identyfikacja sieciowa" dla Windows 2000.

 • Następnie naciśnij tutaj odpowiednio "Zmień" (Windows XP/2003) lub "Właściwości" (Windows 2000) i pojawi ci się okno jak poniżej.

 • W sekcji "Członkostwo" zmień opcje z "Grupa robocza" na "Domena" i wpisz "WARIACI", gdyż tak się nazywa nasza domena.

 • Następnie wybierz "OK" i zostaniesz poproszony o wpisanie danych konta uprawniających przyłączenie się do domeny NT.

 • Należy tutaj wpisać nazwę użytkownika jako "root" oraz podane przez admina hasło

 • Nastąpi teraz weryfikacja danych, która potrwa parę sekund, w trakcie której zostanie utworzone konto zaufania naszej maszyny na serwerze Archiwum. Konto to ma nazwę taka jak nazwa naszego komputera i pierwsze hasło ustawione na ta sama nazwę pisana małymi literami.

 • Po tym wszystkim zostaniemy powitani w domenie WARIACI, klikamy OK i restartujemy komputer

 • Po restarcie pojawi się okno logowania do systemu. Nowym elementem logowania będzie wybór gdzie chcemy się zalogować czyli albo do domeny "WARIACI" lub naszego komputera.

 • Przy logowaniu do domeny należy login i hasło na nasze konto SMB na serwerze (już nie konto "root" tylko zwykłego użytkownika w domenie NT).

 • Poprawność wpisanych danych zostanie od razu zweryfikowana i w razie pomyłki zostaniesz poproszony o wpisane jeszcze raz poprawnych danych
 • Następnie pojawi się okienko informujące o logowaniu do domeny oraz okno dialogowe skryptu synchronizującego czas i mapującego dyski (czyli nie panikuj:)
 • No i po sprawie, masz szybki dostęp do Archiwum poprzez zmapowane dyski no i aktualny czas:). Możesz też używać udostępniania plików z uwierzytelnianiem m.in. dla użytkowników domeny a nie tylko kont na twoim komputerze.
 • Jako że jesteś zalogowany jako użytkownik domeny NT twój system przydzieli ci pewno prawa tylko zwykłego użytkownika ale oczywiście możesz zmienić na np. "Administrator" w "Panel sterowania" >> "Konta użytkowników".
 • Domyślnie w Windows 2000/XP/2003 masz włączone profile mobilne dla konta którym logujesz się do domeny NT. Tutaj możesz dowiedzieć się co to jest i jak je ewentualnie wyłączyć Profile mobilne (wędrujące) w systemach Windows

Dodatkowa pomoc w konfiguracji Windows 2000 Professional

Jeśli używasz systemu Windows 2000 i mimo podobieństwa w konfiguracji logowania do domeny jak w Windows XP nie jesteś w stanie sobie poradzić, obejrzyj poniższe przykładowe instrukcje. Pamiętaj tylko że tutaj używasz innej domeny no i instrukcje są oparte na anglojęzycznym Windows 2000.

Konfiguracja Windows 2000

Żeby uniknąć mozolnego procesu logowania a przez to wpisywania za każdym razem hasła można zautomatyzować to przy pomocy programów Tweak UI 2000/XP. Programy te są dla Windows 2000/XP, a opis ich konfiguracji możesz przeczytać poniżej.

Automatyczne Logowanie do Domeny NT w Tweak UI 2000/XP

Logowanie do Domeny NT w Windows XP Home

Windows XP Home oficjalnie nie wspiera logowania do domeny ale można na nim wymusić częściową funkcjonalność wynikłą z członkostwa w domenie NT. Ta częściowa funkcjonalność sprowadza się do tego, że system ten uwierzytelni się w domenie NT ale nie wykonają się skrypty logowania i nie zadziałają zasady grupy (GPO). 

Żeby zalogować Windows XP Home do domeny NT potrzebny będzie program w stylu "Tweak", np. Tweaki...for Power Users, Tweak UI XP. Opis będzie bazował na Tweak UI XP, procedura jest następująca:

 • Tworzymy na naszym Windows XP Home użytkownika z loginem i hasłem jak nasz użytkownik w domenie NT.

 • Odpal Tweak UI XP i przejdź do opcji "Logon" -> "Autologon"

 • Zaznacz opcje "Log on automatically at system startup" i w poniższych polach wpisz nazwę użytkownika i domenę "Wariaci". Pamiętaj że użytkownik o tym identyfikatorze i haśle musi mieć konto zarówno twoim w komputerze jak i w domenie NT

 • Po ponownym uruchomieniu XP Home w Tweak UI w opcji "Autologon" usuń nazwę użytkownika i hasło, zostawiając nazwę domeny. Wyłącz też autologowanie

 • Teraz zrestartuj system i  przy uruchamianiu będziesz mógł wybrać użytkownika, wpisać hasło i jednocześnie
  zalogujesz się do domeny NT

Metoda ta działa z Windows XP Home oraz np. pierwszą wersją Tweak UI XP ale po zainstalowaniu Service Pack 1 dla Windows XP, wydaje się ona już nie działać.

nlogon - Windows XP Home

Inną metodą radzenia sobie z ułomnością Windows XP Home w obsłudze domen jest użycie darmowego programu nlogon. Ten program służy naprawdę do niby-logowania do domeny NT. Owe niby-logowanie to właściwie uruchamianie skryptów po stronie Windows XP Home (ale nie tylko) z udziału netlogon znajdującym się na serwerze. Zastępuje okno logowania Windows XP, lub pozwala na użycie loginu i hasła z systemu. Konfiguracja jest bardzo prosta i sprowadza się do edycji pliku c:\config.xml i ustawienia w nim serwera logowania oraz opcji zastępowania logowania Windows.

Program nlogon jest darmowy i możesz go pobrać z jego strony domowej - http://www.nlogon.one.pl/

Logowanie do Domeny NT w wierszu poleceń - NETDOM

System Windows 2000/XP/2003 możesz zalogować do domeny NT przy użyciu komendy NETDOM działającej w wierszu poleceń. Istnieją dwie wersje komendy NETDOM, w wersji 1.8 jest przeznaczona dla systemu Windows NT 4.0, natomiast w wersji 2.0 jest przeznaczona dla Windows 2000/XP/2003. Obie wersje różnią się możliwościami i składnią. Komenda NETDOM nie jest standardowo obecna w owych systemach, należy ja doinstalować z tzw. Support Tools obecnych na płycie z systemem Windows 2000/XP/2003 lub pobrać ze strony Microsoftu np. Download details Windows XP SP2 Support Tools.

Aby dołączyć komputer z Windows 2000/XP/2003 z wiersza poleceń do domeny należy wydać następujące polecenie:

netdom join NazwaKomputera /domain:NazwaDomeny /userd:Administrator /passwordd:Hasło

Czyli przykładowo będzie to wyglądało następująco:

netdom join glappo /domain:Wariaci /userd:root /passwordd:tajne_hasło

Jak widać należy podać nazwę naszego komputera dołączanego do domeny, nazwę tej domeny oraz nazwę i hasło użytkownika mogącego przyłączać do domeny, z reguły Administrator lub root.

Więcej o komendzie NETDOM możesz poczytać w artykułach bazy wiedzy Microsoft:

Niedostępność (kontrolera) domeny NT

Czasem może się zdarzyć że podstawowy kontroler domeny NT, będzie niedostępny. w takich wypadkach jego role powinien przejąć zapasowy kontroler domeny ale takowego w naszej sieci po prostu nie ma. taka sytuacja może się też wydarzyć jak twój komputer będzie odłączony od sieci. W takiej sytuacji system nie będzie wstanie zweryfikować poprawności użytkownika i hasła w domenie i teoretycznie powinien odmówić "posłuszeństwa" czyli mimo wpisania prawidłowych danych odrzucić je z powodu niedostępności domeny NT. No ale oczywiście w Windows 2000/XP/2003 jest inaczej gdyż system buforuje standardowo do 10 poprzednich logowań użytkownika i w takiej sytuacji się jednak mimo wszystko zalogujesz.

Opcje z tym związane znajdziesz w "Panel sterowania" >> "Narzędzia administracyjne" >> "Zasady zabezpieczeń lokalnych" >> "Zasady lokalne" >> "Opcje zabezpieczeń" >> "Logowanie interakcyjne: liczba poprzednich zalogowań do buforu (w przypadku niedostępności kontrolera domeny)". Możesz tutaj zmienić standardowe ustawienie buforowania 10 ostatnich logowań.

To samo osiągniesz zaglądając do klucza w rejestrze (ta metoda działa od Windows NT 3.51 wzwyż):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\

zmieniając wartość typu REG_SZ o nazwie CachedLogonsCount, możesz jej nadać wartość od 0 do 50

Oczywiście jak ustawisz wartość 0 zostanie wyłączone buforowanie haseł. Wtedy gdy kontroler domeny NT będzie niedostępny, nie będziesz mógł się zalogować.

Komunikaty o błędach

Jeżeli chcesz żeby użytkownik logujący się do kontrolera domeny który jest niedostępny został o tym poinformowany za pomocą okienka popup, odnajdź klucz w rejestrze

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\

utwórz dwa klucze w tej lokalizacji:

 • ReportDC typu REG_DWORD o wartości 1, żeby wiadomość była wyświetlana

 • ReportControllerMissing (Windows 2000 i nowsze) typu REG_SZ o wartości TRUE, żeby raportować błędy

Teraz dostaniesz informacje w stylu "kontroler domeny jest niedostępny, zostałeś zalogowany przy użyciu zbuforowanego konta, a zmiany w twoim profilu od czasu poprzedniego logowania, mogą być niedostępne" lub gdy jest wyłączone buforowanie haseł "system nie może ciebie zalogować gdyż  kontroler domeny <nazwa domeny> jest niedostępny".

Zmiana czasu systemowego przez użytkownika

W skryptach logowania często używana jest komenda synchronizacji czasu (net time) logującej się stacji z serwerem czasu, którym w tym wypadku często jest Podstawowy Kontroler Domeny (PDC), u nas Archiwum. Jako że standardowo użytkownik logujący się do domeny posiada prawa zwykłego użytkownika, nie ma on uprawnień do zmiany czasu systemowego. Natomiast skrypt logowania domenowego w którym jest zawarta komenda net time, wykonuję się z prawami tego właśnie użytkownika. Standardowo prawa zmiany czasu systemowego posiada grupa Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Żeby zwykły użytkownik mógł zmienić czas systemowy należy dodać go do tego grona poprzez Zasady grupy czyli gpedit.msc. Czyli przejdź do Menu Start >> Uruchom >> wpisz: gpedit.msc, teraz w zasadach grupy przejdź do Konfiguracja komputera >> Ustawienia systemu Windows -> Ustawienia zabezpieczeń >> Zasady lokalne >> Przypisywanie praw użytkownika >> Zmiana czasu systemowego ... i teraz przypisz tutaj jakie grupy mogą zmienić czas systemowy.

Zmiana nazwy komputera podłączonego do domeny

Zmiana nazwy komputera podłączonego do domeny jest właściwie niemożliwa. Dla systemów opartych o Windows z linii NT oprócz konta domenowego jest generowane konto maszyny na kontrolerze domeny (PDC) oparte o jego unikalna nazwę Netbios. Więc gdy się upierasz ze zmiana nazwy Netbios komputera podłączonego do domeny musisz wykonać poniższe kroki z trzema restartami ;-)

 • Komputer odłączyć od domeny - przejdź do "Panel Sterowania" >> "System" i wybierz zakładkę "Nazwa komputera" lub zakładkę "Identyfikacja sieciowa" dla Windows 2000, teraz przycisk "Zmień" (Windows XP/2003) lub "Właściwości" (Windows 2000). W sekcji "Członkostwo" zmień opcje z "Domena" na "Grupa robocza"  i wpisz "WARIACI" (właściwie może być dowolna), gdyż tak się nazywa nasza domena. Teraz pozostało ci zrestartować komputer żeby zmiany odniosły skutek.

 • Zmienić nazwę komputera - znów przejdź do "Panel Sterowania" >> "System" i wybierz zakładkę "Nazwa komputera" lub zakładkę "Identyfikacja sieciowa" dla Windows 2000, teraz przycisk "Zmień" (Windows XP/2003) lub "Właściwości" (Windows 2000). Teraz możesz zmienić nazwę Netbios komputera i znów zrestartować komputer żeby zmiany odniosły skutek ;-).

 • Podłączyć komputer do domeny - procedura jak na samym początku tej strony czyli Logowanie do Domeny NT w Windows 2000/XP Professional/2003.


Drukuj Dokument