| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 10/11/2002 :: modyfikacja: 06/08/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Mapowanie Dysków Sieciowych - Windows 95/98/Me

Mapowanie dysków sieciowych w systemach Windows pozwala uzyskać dostęp do zdalnego udostępnienia w sposób wygodny z miejsca Mój komputer oraz pozwalają uruchomić aplikacje które potrafią działać tylko z lokalnego dysku.. Zmapowane dyski sieciowe są widoczne tylko w kontekście użytkownika który je zmapował. Przez to system nie widzi je jako zwykłe dyski i nie można ich udostępnić dalej, co jest największym chyba mankamentem.

Mapowanie Dysków Sieciowych

Mapowanie dysków sieciowych w Windows 95/98/Me jest dostępnie z menu kontekstowego, po zainstalowaniu sieci Microsoft Networks. Żeby zmapować dysk sieciowy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę "Mój komputer" lub "Otoczenie sieciowe" i wybrać opcje "Mapuj dysk sieciowy".

Następnie pojawi nam się okno w którym należy wpisać ścieżkę do udziału na zdalnym komputerze jaki ma być zmapowany. Ścieżka powinna mieć postać \\KOMPUTER\KATALOG czyli dla przykładu \\ARCHIWUM\FILMY. W polu "Dysk" należy wybrać literę dysku pod jaka będzie widoczny na naszym komputerze zdalny katalog.

Wyłączenie ostrzeżenia o niedostępności zmapowanych zasobów

Jeśli zaznaczymy opcje "Podłączaj ponownie po zalogowaniu" nasz zmapowany dysk będzie podłączany zawsze po restarcie komputera. Jeśli wtedy dany udział nie będzie dostępny (np. zdalny komputer będzie wyłączony), pojawi nam się okienko z ostrzeżeniem. Żeby pozbyć się tego ostrzeżenia (bywa ono czasem "niewygodne") należy użyć rejestru, w gałęzi:

HKEY_CURRENT_USER\Network\RestoreDiskChecked

RestoreDiskChecked  jest wartością DWORD, gdy przymnie wartość 0 (zero) nie będą wyświetlane komunikaty ostrzegawcze przy braku możliwości zmapowania dysku przy uruchomieniu systemu.

Odłączanie Dysków Sieciowych

Procedura odłączania zmapownego dysku jest również prosta, trzeba na początku wybrać z menu kontekstowego "Odłącz dysk sieciowy". Pojawi nam się okno z wymieniona lista podłączonych dysków sieciowym, należy zaznaczyć ten który chcemy odłączyć i wybrać "OK". 

Pozostałe metody związane z mapowaniem

Okna mapowania i odłączania dysków sieciowych możemy wywołać tez używając specjalnych wywołań rundll32.exe.

  • rundll32.exe User,wnetconnectdialog - przywołuje okno dialogowe "Mapuj dysk sieciowy"

  • rundll32.exe User,wnetdisconnectdialog - przywołuje okno dialogowe "Odłącz dysk sieciowy"

Możemy również wyciągnąć przyciski mapowania i odłączania dysków sieciowych na pasek narzędzi eksploratora. Żeby to zrobić przejdź do "Panel sterowania" >> "Opcje folderów" i wybierz w nich zakładkę "Widok". Tutaj w "Ustawienia zaawansowane" zaznaczamy opcje "Pokazuj przycisk Mapuj dysk sieciowy na pasku narzędzi".

Teraz mamy szybki dostęp do przycisków mapowania i odłączania dysków sieciowych poprzez pasek narzędzi w eksploratorze.

NET USE

Dodatkowo cała procedurę mapowania dysku sieciowego możemy wykonać przy pomocy komendy NET USE. Sama komenda NET USE bez parametrów, wyświetli nam listę zmapowanych dysków. Pozostałe przydatne zastosowania NET USE:

  • NET USE z: \\archiwum\filmy - Mapujemy na dysk "z:" udostępnienie Filmy na komputerze Archiwum.

  • NET USE z: \\archiwum\filmy\katalog - Mapujemy na dysk "z:" katalog znajdujący się wewnątrz udostępnienia Filmy na komputerze Archiwum. Przy mapowaniu czasem będzie potrzebne użycie cudzysłowów, szczególnie gdy mapowany katalog zawiera spacje.

  • NET USE z: \\archiwum\filmy nasze_hasło  - Mapujemy na dysk "z:" udostępnienie Filmy na komputerze Archiwum  z hasłem nasze_hasło. Jeśli byśmy nie podali hasła byśmy byli o nie zapytani jeśli by było to wymagane czyli byłoby tylko dostęp na hasło.

  • NET USE z: \\archiwum\filmy nasze_hasło /SAVEPW:NO  - To samo co wyżej z tym że dzięki użyciu przełącznika dostępnego  dane o haśle nie zostaną zapamiętane na liście haseł w celu przywrócenia połączenia.

  • NET USE z: nasze_hasło /HOME - Mapujemy na dysk "z:" udostępniony nasz katalog domowy na serwerze F z hasłem nasze_hasło. Jeśli byśmy nie podali hasła byśmy byli o nie zapytani. Ów katalog domowy musi być zdefiniowany w ustawieniach naszego użytkownika lub w profilu mobilnym.

  • NET USE z: /delete /yes - Odłącza dysk sieciowy "z:" bez potwierdzenia.

  • NET USE * /delete /y - Odłącza wszystkie dyski sieciowe bez potwierdzeń (opcja nieudokumentowana).

Mapowanie drukarki na dany port LPT możemy wykonać poprzez komendę:

NET USE LPT1: \\Archiwum\PDF - Mapujemy LPT1 drukarkę o nazwie PDF na komputerze Archiwum.

Komenda NET USE należy do grupy komend NET które są nieodłącznie związane z sieciami SMB - Microsoft Networks.

UWAGA: Zauważ że nie ma tutaj przy komendzie NET USE  możliwości podania nazwy użytkownika na jakiego chcemy zmapować zasób, czyli nie ma przełącznika /USER. Wynika to z tego że połączenie do zasobu SMB czyli np. mapowanie może się odbyć tylko przy użyciu nazwy użytkownika jaki zalogował się do Microsoft Networks.

Lista podtrzymywanych połączeń dla zmapowanych dysków

Jeśli chcemy żeby nasze zmapowane dyski miały stałe połączenia czyli nie odłączały się np. po wykonaniu skryptu mapowania należy użyć tzw. "Persistent Connections". Możesz utworzyć listę dysków sieciowych dla których chcesz żeby połączenia były podtrzymywane. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_CURRENT_USER\Network\Persistent

Utwórz klucz typu REG_SZ (String Value),  nadaj mu nazwę litery zmapowanego dysku czyli z zakresu a-z i jako wartość wprowadź "\\nazwa_serwra\udostępnienie" (bez cudzysłowów). Oczywiście poprzez skasowanie takie klucza usuwasz zmapowane dyski z listy.

Wyłączenie automatycznego mapowania

Gdy posiadamy zrobiony skrót np. do katalogu lub pliku na  zmapowanym dysku sieciowym, następnie odłączymy ów zmapowany dysk i potem użyjemy owego skrótu do niego, wtedy zostanie on znów automatycznie mapowany. Owe automatyczne mapowanie dysku będzie na literę dysku która była poprzednio użyta, chyba że jest zajęta zostanie użyta następna wolna. Jest to może praktyczne ale jeśli nie oczekujemy takiego efektu po celowym odłączeniu dysku sieciowego możemy takie zachowanie Windows wyłączyć poprzez rejestr czyli przy użyciu REGEDIT:

Żeby zastosować ustawienia tylko dla danego użytkownika użyj klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer

Żeby zastosować ustawienia tylko dla całego systemu użyj klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer  

W obu przypadkach utwórz na podanych ścieżkach wartość DWORD o nazwie LinkResolveIgnoreLinkInfo i przypisujemy jej wartość 1.

Teraz gdy użyjemy skrótu prowadzącego do odłączonego zmapowanego dysku zostanie on potraktowany jak prowadzący do nieistniejącej lokalizacji i nie zostanie zmapowany automatycznie dysk sieciowy. Oczywiście można dalej używać skrótów zawierających ścieżki UNC czyli \\nazwa_komputera\nazwa_udziału\nazwa_pliku.


Drukuj Dokument