| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 02/07/2006:: modyfikacja: 06/08/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Mapowanie Dysków Sieciowych - Windows NT 4.0

Mapowanie dysków sieciowych w systemach Windows pozwala uzyskać dostęp do zdalnego udostępnienia w sposób wygodny z miejsca Mój komputer oraz pozwalają uruchomić aplikacje które potrafią działać tylko z lokalnego dysku.. Zmapowane dyski sieciowe są widoczne tylko w kontekście użytkownika który je zmapował. Przez to system nie widzi je jako zwykłe dyski i nie można ich udostępnić dalej, co jest największym chyba mankamentem.

Mapowanie Dysków Sieciowych

Mapowanie dysków sieciowych w Windows NT 4.0 jest dostępnie z menu kontekstowego, po zainstalowaniu sieci Microsoft Networks. Żeby zmapować dysk sieciowy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę "Mój komputer" lub "Moje miejsce sieciowe" i wybrać opcje "Mapuj dysk sieciowy".

Następnie pojawi nam się okno w którym należy wpisać ścieżkę do udziału na zdalnym komputerze jaki ma być zmapowany. Ścieżka powinna mieć postać \\KOMPUTER\KATALOG czyli dla przykładu \\ARCHIWUM\FILMY. Możemy oczywiście tutaj zamiast wpisywać wybrać interesujący nas folder (nawet wewnątrz udostępnionego zasobu) poprzez "Udostępnione katalogi". W polu "Dysk" należy wybrać literę dysku pod jaka będzie widoczny na naszym komputerze zdalny katalog. Jeśli zaznaczymy opcje "Podłącz ponownie po zalogowaniu" nasz zmapowany dysk będzie podłączany zawsze po restarcie komputera.

Jeśli chcemy łączyć się ze zdalnym katalogiem używając innego użytkownika niż domyślny (z reguły konto "Gość na zdalnej maszynie) wpisz w polu "Połącz jako" nazwę owego  użytkownika.

UWAGA: Łącząc się jako inny użytkownik, po ponownym uruchomieniu systemu, Windows nie będzie pamiętał haseł do zmapowanych dysków. Jeśli chcemy żeby pamiętał te hasło, najlepiej użyć do mapowania dysków komendy net use, lub skryptów logowania. Innym rozwiązaniem jest logowanie się do systemu na użytkownika/hasło takie samo jak do zmapowanego zasobu.  

Wyłączenie ostrzeżenia o niedostępności zmapowanych zasobów

Gdy zaznaczymy opcje "Połącz ponownie po zalogowaniu" i jeśli wtedy dany udział zmapowany jako dysk sieciowy nie będzie dostępny podczas uruchamiania komputera (np. zdalny komputer będzie wyłączony), pojawi nam się okienko z ostrzeżeniem. Żeby pozbyć się tego ostrzeżenia (bywa ono czasem "niewygodne") należy użyć rejestru, w gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider

RestoreConnection  jest wartością DWORD, gdy przymnie wartość 0 (zero) nie będą wyświetlane komunikaty ostrzegawcze przy braku możliwości zmapowania dysku przy uruchomieniu systemu. Możesz użyć też tego pliku rejestru WinXP_RestoreConnection.reg.

Odłączanie Dysków Sieciowych

Procedura odłączania zmapownego dysku jest również prosta, trzeba na początku wybrać n menu kontekstowego "Odłącz dysk sieciowy". Pojawi nam się okno z wymieniona lista podłączonych dysków sieciowym, należy zaznaczyć ten który chcemy odłączyć i wybrać "OK". 

NET USE

Dodatkowo cała procedurę mapowania dysku sieciowego możemy wykonać przy pomocy komendy NET USE. Sama komenda NET USE bez parametrów, wyświetli nam listę zmapowanych dysków. Pozostałe przydatne zastosowania NET USE:

 • NET USE z: \\archiwum\filmy - Mapujemy na dysk "z:" udostępnienie Filmy na komputerze Archiwum.

 • NET USE z: \\archiwum\filmy\katalog - Mapujemy na dysk "z:" katalog znajdujący się wewnątrz udostępnienia Filmy na komputerze Archiwum. Przy mapowaniu czasem będzie potrzebne użycie cudzysłowów, szczególnie gdy mapowany katalog zawiera spacje.

 • NET USE z: \\archiwum\filmy nasze_hasło /USER:użytkownik - Mapujemy na dysk "z:" udostępnienie Filmy na komputerze Archiwum jako użytkownik z hasłem nasze_hasło. Jeśli byśmy nie podali hasła byśmy byli o nie zapytani.

 • NET USE z: \\archiwum\filmy nasze_hasło /USER:użytkownik /SAVECRED - To samo co wyżej z tym że dzięki użyciu przełącznika dostępnego od Windows XP Professional /SAVECRED dane o użytkowniku i haśle zostaną zapamiętane w celu przywrócenia połączenia. Opcja ta działa tylko w tedy gdy jest monit o użytkownika i hasło czyli nie zadziała na udostępnieniach gdzie dostęp jest gościnny oraz dodatkowo nie działa w Windows XP Home.

 • NET USE z: nasze_hasło /HOME - Mapujemy na dysk "z:" udostępniony nasz katalog domowy na serwerze F z hasłem nasze_hasło. Jeśli byśmy nie podali hasła byśmy byli o nie zapytani. Ów katalog domowy musi być zdefiniowany w ustawieniach naszego użytkownika lub w profilu mobilnym.

 • NET USE z: /delete /yes - Odłącza dysk sieciowy "z:" bez potwierdzenia.

 • NET USE * /delete /y - Odłącza wszystkie dyski sieciowe bez potwierdzeń (opcja nieudokumentowana).

W dalszej części polecam przeczytać "Podtrzymywanie połączeń dla zmapowanych dysków" i przełączniku do komendy NET USE o nazwie /PERSISTENT:YES|NO. Miej dodatkowo na uwadze że komenda NET USE nie mapuje dysków sieciowych bądz drukarek na stałe ale tylko do czasu wylogowania bieżącego użytkownika. Dlatego polecam się zapoznać ze skryptami logowania poniżej.

Komenda NET USE należy do grupy komend NET które są nieodłącznie związane z sieciami SMB - Microsoft Networks.

Podtrzymywanie połączeń dla zmapowanych dysków

Jeśli chcemy żeby nasze zmapowane dyski miały stałe połączenia czyli nie odłączały się np. po wykonaniu skryptu mapowania należy użyć tzw. "Persistent Connections". Zarządzanie takimi połączeniami przy zmapowanych dyskach można wprowadzić na dwa sposoby:

 • Jeśli mapujemy dyski sieciowe za pomocą komendy NET USE czyli np. używając jest w skrypcie logowania. Wtedy należy je mapować z przełącznikiem PERSISTENT:YES, czyli:
  NET USE m: \\archiwum\programy hasło /USER:użytkownik /PERSISTENT:YES
  czyli przełącznik /PERSISTENT:YES ustawia mapowania jako stałe (podtrzymywane)
  natomiast przełącznik /PERSISTENT:NO ustawia mapowania jako niepodtrzymywane

 • Jeśli mapujemy dyski sieciowe za pomocą menu kontekstowego czyli "Mój komputer" lub "Moje miejsce sieciowe" i dalej wybieramy opcje "Mapuj dysk sieciowy". Wtedy należy zmodyfikować klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\Persistent Connections
  Utwórz klucz typu REG_SZ (String Value),  nadaj mu nazwę SaveConnections i wprowadź jej wartość:
  yes - ustawia wszystkie nowe mapowania jako stałe (podtrzymywane)
  no - ustawia wszystkie nowe mapowania jako niepodtrzymywane

 • Możemy jeszcze zmienić domyślny typ podłączania dysków sieciowych poprzez komendę:
  NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

Całość tego działu o podtrzymywaniu połączeń jest napisana w kontekście mapowania dysków ale tak samo ma się to przy mapowaniu drukarek na port LPT.

Lista podtrzymywanych połączeń dla zmapowanych dysków

Możesz tez również utworzyć listę dysków sieciowych dla których chcesz żeby połączenia były podtrzymywane. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\Persistent Connections

Utwórz klucz typu REG_SZ (String Value),  nadaj mu nazwę litery zmapowanego dysku czyli z zakresu a-z i jako wartość wprowadź "\\nazwa_serwra\udostępnienie" (bez cudzysłowów). Oczywiście poprzez skasowanie takie klucza usuwasz zmapowane dyski z listy.

Usunięcie opcji Mapowania i Odłączania dysków sieciowych

Możesz ukryć opcje mapowania i odłączania dysków sieciowych dostępne normalnie za pomocą menu kontekstowego w "Mój komputer" lub "Otoczenie sieciowe". Oczywiście tych zmian można dokonać za pomocą modyfikacji odpowiedniego klucza w rejestrze i co znamienne można włączyć tą blokadę tylko danemu użytkownikowi lub dla całego systemu czyli wszystkim użytkownikom.

Żeby ukryć powyższe opcje danemu użytkownikowi użyj klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Żeby ukryć powyższe opcje dla całego systemu użyj klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

W obu przypadkach utwórz na podanych ścieżkach klucz typu REG_DWORD (DWORD Value),  nadaj mu nazwę NoNetConnectDisconnect i wprowadź jej wartość:
1- włącza ukrycie opcji mapowania i odłączania dysków sieciowych
0 - wyłącza ukrycie opcji mapowania i odłączania dysków sieciowych

Wyłączenie automatycznego mapowania

Gdy posiadamy zrobiony skrót np. do katalogu lub pliku na  zmapowanym dysku sieciowym, następnie odłączymy ów zmapowany dysk i potem użyjemy owego skrótu do niego, wtedy zostanie on znów automatycznie mapowany. Owe automatyczne mapowanie dysku będzie na literę dysku która była poprzednio użyta, chyba że jest zajęta zostanie użyta następna wolna. Jest to może praktyczne ale jeśli nie oczekujemy takiego efektu po celowym odłączeniu dysku sieciowego możemy takie zachowanie Windows wyłączyć poprzez rejestr czyli przy użyciu REGEDIT:

Żeby zastosować ustawienia tylko dla danego użytkownika użyj klucza rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer

Żeby zastosować ustawienia tylko dla całego systemu użyj klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer  

W obu przypadkach utwórz na podanych ścieżkach wartość DWORD o nazwie LinkResolveIgnoreLinkInfo i przypisujemy jej wartość 1.

Teraz gdy użyjemy skrótu prowadzącego do odłączonego zmapowanego dysku zostanie on potraktowany jak prowadzący do nieistniejącej lokalizacji i nie zostanie zmapowany automatycznie dysk sieciowy. Oczywiście można dalej używać skrótów zawierających ścieżki UNC czyli \\nazwa_komputera\nazwa_udziału\nazwa_pliku.


Drukuj Dokument