| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 14/03/2004 :: modyfikacja: 16/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Karteczki WinPopup - Mac OS X

W Mac OS X karteczki Winpopup odbiera się tak jak w pozostałych komputerach z systemem Samba/Unix (m.in. Linux) czyli używania systemu karteczek WinPopup musi być zainstalowany pakiet Samba (to standardowo jest od Mac OS X 10.2) i odpowiednio skonfigurowany. Opcją odpowiedzialna za karteczki jest "message command", definiująca co zrobić z wiadomościami WinPopup. Opcje tą możesz samodzielnie umieścić w pliku smb.conf no ale skoro jesteś macuserem chciałbyś użyć jakiegoś graficznego interfejsu, jest to możliwe

Programy do Karteczek WinPopup

W systemach Mac OS X możemy np. wybrać konfiguracje na wzór użytkowników Windows czyli do używania programu do wysyłania i odbierania karteczek. Jest to rozwiązanie wygodne do domowego użytku ale niestety nie Mac OS X nie ma standardowo dostępnych takich narzędzi, no ale co za problem je zainstalować.

Popup z Samba Sharing Package (SSP)

Żeby karteczki były automatycznie odbierane przez program Popup z pakietu SSP wystarczy zaznaczyć opcje "Deliver Messages to Popup" jak w oknie poniżej. Znajduje się ona w zakładce "Global" programu Samba Sharing Package (SSP) po wyedytowaniu danej konfiguracji. Dla przypomnienia SSP pozwala zdefiniować nam wiele konfiguracji Samby, przełączanych zależnie od naszych potrzeb.

Zaznaczenie powyższej opcji spowoduję dopisane w pliku konfiguracyjnym Samby (z reguły "smb.conf") w sekcji [global], wpisu "message command". Niestety program SSP jest zgodny w pełni tylko z wersją Mac OS 10.2 (Jaguar) i raczej nie będzie przystosowywany do nowszych wersji Mac OS X. Ale jako że w pakiecie SSP do odbierania karteczek Winpopup służy oddzielny program Popup, użytkownicy nowszych Mac OS X niż wersja 10.2 mogą zainstalować tylko sam program Popup.

Następnie należy samodzielnie dodać poniższą linie do smb.conf poprzez komendę sudo pico /etc/smb.conf.

[global]
message command = tcsh -c '/Applications/Popup.app/Contents/Resources/getmessage %s %m %f;rm %s' &

Oczywiście program Popup musi być zainstalowany na podanej ścieżce i być w danym momencie uruchomiony żeby móc odbierać karteczek, co najlepiej załatwić dodając Popup do "Startup Items" w "System Preferences" >> "System">> "Accounts" (Mac OS  X 10.3 i 10.4) lub "System Preferences" >> "Login Items" (Mac OS  X 10.2). Dodatkowo należy pamiętać że również Samba (Windows Sharing) musi też być włączona. Sam program Popup podczas odbierania wiadomości wygląda jak na obrazku poniżej.

Żeby wysyłać karteczki poprzez Popup nie jest potrzebne uruchamianie pakietu Samby ani dokonywania w jej konfiguracji żadnych wpisów, tyle że wtedy tracimy możliwość odbierania wiadomości. Okno komponowania i wysyłania wiadomości zostało pokazane poniżej.

Jeśli Popup nie może wysłać wiadomości być może musisz mu wskazać poprawną ścieżkę do programu smbclient z pakietu Samba. Należy tego dokonać poprzez "Preferences" programu Popup, gdzie wybieramy opcje "Other" i wpisujemy /usr/bin/smbclient pod warunkiem że rzeczywiście tam się znajduje ów program.

Ostatnia wersja Popup to 1.0 i została wydana w 2002 roku. Program Popup zawarty w pakiecie Samba Sharing Package (SSP) jest darmowy i możesz go pobrać z http://xamba.sourceforge.net/ssp/index.shtml.

MacXPop

MacXPop to również darmowy klient Winpopup pod Mac OS X i jego główną zaletą nad SSP jest to że wspiera zarówno wersje systemu 10.2 (Jaguar) jak i późniejsze. Konfiguracja sprowadza się praktycznie tylko przekopiowania programu w odpowiednie miejsce oraz do wpisania w smb.conf poniższej linii:

message command = /usr/local/bin/MacXPop %s %f &

Oczywiście program MacXPop musi być zainstalowany na podanej ścieżce i  Samba (Windows Sharing) musi też być włączona. Sam program MacXPop podczas odbierania wiadomości wygląda jak na obrazku poniżej. Ostatnia wersja MacXPop to 1.0 i została wydana 31 grudnia 2003 roku.

MacXPop jest darmowy i możesz go pobrać z - http://www.macupdate.com/info.php/id/13684

Samba Message

Samba Message jest prostym programem służącym do wysłania karteczek Winpopup. Program podczas uruchomienia skanuje sieć SMB i następnie przestawia listę komputerów w oknie aplikacji zawierającym adres IP, nazwę oraz grupę roboczą ewentualnych adresatów. Właśnie ta cecha powoduje że Samba Message może się przy dać po prostu do skanowania sieci SMB, nawet jeśli nie chcemy używać programu do wysyłania karteczek do innych komputerów. Okno programu Samba Message prezentuje się jak na obrazku poniżej. Ostatnia wersja Samba Message to 1.3 i została wydana 24 grudnia 2003 roku i wspiera wersje systemu 10.2 (Jaguar) jak i późniejsze.

Samba Message jest darmowy i możesz go pobrać z http://maccrafters.com:16080/samba/.

smbNotify.py

Program smbNotify.py jest skryptem w Pythonie używającym Growl i służącym tylko do odbierania karteczek Winpopup. Sam skrypt pokazano poniżej, należy go przekopiować i zapisać do pliku o nazwie smbNotify.py, a następnie nadać mu prawa wykonywania poprzez komendę chmod +x smbNotify.py.

#!/usr/bin/env python

import new, sys

## Hack around Growl.py's use of AppKit
## We get called as a user without access
## to the window server, so importing the
## AppKit module causes pain

AppKit = new.module('AppKit')
AppKit.NSWorkspace = None
sys.modules['AppKit'] = AppKit

import Growl

## More hacking around AppKit

class _FakeNSImage(object):
    def TIFFRepresentation(self):
        pass

class SMBNotifier(Growl.GrowlNotifier):
    applicationIcon = _FakeNSImage()
    applicationName = 'SMB Message Notifier'
    notifications = ['SMB Message']

def main():
    s = SMBNotifier()
    s.register()
    s.notify("SMB Message", ' '.join(sys.argv[2:]),
             open(sys.argv[1]).read())

if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) > 2:
        main()
    else:
        print "Usage: smbNotify.py messageFile title [...]"
        sys.exit(1)

Następnie należy samodzielnie dodać poniższą linie do smb.conf poprzez komendę sudo pico /etc/smb.conf.

[global]
message command = /path/to/smbNotify.py %s SMB Message from %m; rm %s;

Trzeba jeszcze pamiętać żeby zainstalować Growl.py ze strony http://src.growl.info/growl/trunk/Bindings/python/ do katalogu /Library/Python/2.3/. Skrypt smbNotify.py jest darmowy a jego strona domowa znajduje się pod następującym adresem - http://bdash.net.nz/.

Wysyłanie karteczek z konsoli

Oczywiście Samba (Windows Sharing) musi być uruchomiona. teraz jak ktoś wyśle nam wiadomość dotrze ona do nas w takiej postaci jaką zdefiniowaliśmy.

smbclient -M

Z konsoli Unix możemy tez wysłać wiadomość WinPopup za pomocą komendy z pakietu Samba "smbclient", najlepiej wykonać to tak:

echo "tekst wiadomosci" | smbclient -U nasza_ksywa -M typek

Można pominąć opcje "-U nasza_ksywa" i wtedy jako nadawca będzie widniała nazwa użytkownika na jakiej jesteśmy zalogowani w systemie. Opcja "-M typek" pozwala nam na wpisane tylko nazwy netbiosowej komputera.


Drukuj Dokument