| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 24/06/2002 :: modyfikacja: 06/08/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Programy wspomagające udostępnianie

Udostępnianie folderów przeważnie odbywa się za pomocą menu podręcznego ale czasem okazuje się to niewygodne zwłaszcza gdy chcemy udostępnić kilka różnych folderów znajdujących się w różnych miejscach dysku. Wtedy najlepiej użyć programów wspomagających udostępnianie reprezentowanych przez managery udostępnień, kreatory i edytory konfiguracji. Prawdziwy wysyp tego typu programów jest szczególnie dla systemów Samba/Unix. Wynika to z tego że tutaj nie ma tradycji używania menu podręcznego do takich celów.

Sharing Manager - Windows 95/98/Me

Sharing Manager jest prostym darmowym programem operującym na rejestrze Windows 95/98/Me. Dzięki temu programowi nie musimy "biegać po dyskach" żeby udostępnić foldery w różnych miejscach, ale niestety żeby zmiany odniosły skutek potrzebny jest restart systemu.

 Strona domowa programu Sharing Manager - http://www.stormcoast-fortress.net/, , dostępny też u nas w dziale Plikownia.

Shrpubw - Windows 2000/XP

Program ten jest standardowo dostępny w Windows 2000/XP, uruchamiamy go wpisując "shrpubw" w menu "Start" > "Uruchom". Udostępnianie nim odbywa się dwuetapowo przy użyciu wygodnego kreatora. Mała wadą jest to że domyślnie wybierane jest to że "Wszyscy użytkownicy maja pełna kontrolę" do udostępnionych udziałów. Oczywiście mamy możliwość swobodnego wyboru ale dziwi fakt domyślnego zachowania.

Shrpubw - Windows 2003

W Windows 2003 program trochę się zmienił w porównaniu do Windows 2000/XP, ale też uruchamia się  go wpisując "shrpubw" w menu "Start" > "Uruchom". Udostępnianie nim odbywa się teraz trzyetapowo przy użyciu wygodnego kreatora. Mała wadą jest to że domyślnie wybierane jest to że "Wszyscy użytkownicy maja pełna kontrolę" do udostępnionych udziałów. Oczywiście mamy możliwość swobodnego wyboru ale dziwi fakt domyślnego zachowania. Z poziomu kreatora możemy teraz zmienić "Ustawienia trybu offline". Program "shrpubw" jest też włączany m.in. poprzez kreator "Zarządzanie tym serwerem" (mys.dll/mys.hta) po wybraniu funkcji "Serwer plików".

Uwaga: Program shrpubw.exe z Windows 2003 doskonale działa pod Windows 2000/XP, wystarczy go tylko przekopiować do tych systemów z Windows 2003.

SDManager - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

SDManager jest programem mającym ułatwić nadawanie uprawnień w systemach Windows NT 4.0/2000/XP/2003. Uprawnienia za pomocą tego programu można modyfikować dla plików, folderów, kluczy rejestru, drukarek, serwisów i oczywiście udostępnień.

Strona domowa programu SDManager - http://www.sdmanager.com/. Autor programu niezapewnia wsparcia tego programu dla Windows XP, ale mimo to program działa też w tym środowisku.

ShareUI - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

W skład zestawu MS Windows NT 4.0 Resource Kit, wchodzi wiele ciekawych narzędzi, m.in związanych z "Otoczeniem sieciowym". Jednym z nich jest ShareUI, pozwalające na szybkie odnalezienie udostępnionych folderów (jak i drukarek), znając tylko ich nazwę. Po zainstalowaniu tego programu, pojawi nam się ikona "Share Directories" w Eksploratorze Windows. Po jej wybraniu ujrzymy dostępne udostępnienia na naszym komputerze wraz IPC$.

Możemy stworzyć nowe udostępnienia, poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy i wybranie w menu kontekstowe "New" -> "Share". Pojawi nam sie okno "New Share" w którym niestety "ręcznie" musimy wpisać ścieżkę do udziału ("Path"). Posiadamy również możliwość zdefiniowania maksymalnej ilości podłączeń do udziału oraz "prostych" praw dostępu (dla poszczególnych użytkowników i grup: pełny dostęp, odczyt, zapis).

Pamiętaj jednak że program ten był pisany dla Windows NT 4.0, mimo że działa również w Windows 2000/XP/2003.

NTSwitch - Windows 2000/XP/2003

Systemy Windows 2000/XP w wersjach Workstation (czyli m.in. Professional), posiadają wiele ograniczeń, odróżniających je przez to od wersji Server tychże systemów. Ograniczenia te są często sztuczne, gdyż są zawarte w rejestrze systemu i właśnie żeby to pokazać powstał program NTSwitch, "przełączający" nasz Windows z wersji Workstation na Server. Jednym z tych sztucznych ograniczeń jest opcja "Limit użytkowników" związana z "Udostępnianiem plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks". W Windows 2000/XP Professional maksymalna liczba podłączonych jednocześnie użytkowników wynosi 10, co w wielu wypadkach ogranicza funkcjonalność. Po użyciu programu NTSwitch i przełączeniu naszego systemu do wersji Server, ilość maksymalnie podłączonych użytkowników może wynosić nawet do 32767 jednoczesnych sesji. 

Program NTSwitch dostępny jest u nas w dziale Plikownia kiedyś również na stronie producenta 3am Labs, Pamiętaj że program działa na rejestrze Windows i używasz go na własne ryzyko. Przeczytaj też "Limity połączeń przychodzących i jak sobie z nimi radzić" na końcu działu Udostępnianie plików i drukarek - opis dla Windows 2000/XP/2003.

GSAMBAD - Samba/Unix

GSAMBAD jest nakładką graficzną do konfigurowania Samby. Program m.in. umożliwia zarządzanie użytkownikami oraz grupami, tworzenie udostępnionych katalogów, drukowania PDF do udostępnień, prywatnych katalogów lub na email.

Poniżej przestawiono zakładkę "Server settings" z programu GSAMBAD gdzie można ustawić najważniejsze parametry serwera Samby jak jego nazwa, komentarz, grupa robocza, opcje drukowania i inne.

Zakładce "Users"  służy do zarządzania użytkownikami Samby.

Natomiast w "Shared resources" można tworzyć i zarządzać udostępnieniami.

Strona domowa projektu GSAMBAD oraz innych ogólnie nazwanych GADMINTOOLS - http://mange.dynalias.org/linux.html oraz http://www.gadmintools.org

SADMS - Samba/Unix

SADMS którego pełna nazwa wskazuje "Samba as Active Directory Member ServerStation" jest programem do zarządzania Sambą będącą członkiem domeny Active Directory. SADMS pozwala również, a może przede wszystkim w prosty sposób dodać system Samba/Unix do domeny Active Directory. Program SADMS obejmuje wszystkie aspekty serwera Samby.

Zawiera choćby moduł do zarządzania udostępnionymi zasobami jak przedstawiono poniżej.

Można również szczegółowo modyfikować poszczególne udostępnienia w prosty sposób pokazany poniżej.

SADMS pozwala również zarządzać użytkownikami, modułami PAM, prawami ACL, zdalnymi operacjami choćby poprzez SSH oraz wieloma innymi aspektami serwera Samby.

Strona domowa projektu SADMS - http://sadms.sourceforge.net/

SWAT - Webowe Narzędzie Administracyjne Samby - Samba/Unix

Jest to bardzo popularne narzędzie do konfiguracji Samby będące zresztą częścią tego pakietu. Działa one poprzez interfejs webowy i standardowo działa z inetd/xinetd na porcie 901/tcp. Łączymy się ze SWAT poprzez przeglądarkę, wpisując w polu adresu "http://localhost:901/". Oczywiście jeśli łączymy się ze zdalnym hostem to zamiast "localhost" użyjemy jego adresu. Wtedy koniecznie włącz obsługę połączeń szyfrowanych SSL i ów adres będzie miał postać "https://domena:10000/".

Główna strona konfiguracyjna SWAT wygląda jak na obrazku powyżej, natomiast poniżej jest pokazana przykładowa konfiguracja udostępnienia. Jak widać SWAT jest "przejrzysty" oraz dobrze udokumentowany.

Stosowne jest przytoczenie tutaj ostrzeżenia z manuala do swat, mianowicie:

"swat przepisze twój plik smb.conf. Uporządkuje na nowo wpisy i usunie wszystkie komentarze oraz opcje include= i copy=. Jeśli twój plik smb.conf to pieczołowicie stworzone rękodzieło, to zrób jego kopię zapasową, albo nie używaj swat"

Webmin - Samba/Unix

Webmin to zestaw narzędzi do administrowania systemami typu Unix poprzez przeglądarkę WWW. Projekt został zapoczątkowany w 1997 roku mając na celu ułatwienie administracji Uniksem. Webmin zawiera szereg modułów do wszelakiej konfiguracji systemu typu Unix i jego usług takich jak serwer WWW Apache, serwer DNS Bind, współdzielenie plików i drukarek przy użyciu Samby (owe moduły istnieją od początków Webmina) oraz wiele wiele innych. Webmin posiada miniaturowy serwer WWW napisany w Perlu i wraz ze skryptami CGI  działa standardowo na porcie 10000/tcp. Łączymy się ze Webminem poprzez przeglądarkę, wpisując w polu adresu "http://localhost:10000/". Oczywiście jeśli łączymy się ze zdalnym hostem to zamiast "localhost" użyjemy jego adresu. Wtedy koniecznie włącz obsługę połączeń szyfrowanych SSL i ów adres będzie miał postać "https://domena:10000/".

Po połączeniu się z Webminem, poprawnej autoryzacji, narzędzie do konfiguracji Samby znajdziemy w zakładce "Serwery". Główna strona konfiguracji Samby poprzez Webmin wygląda jak na obrazku powyżej. Dodając lub edytując udział ujrzymy okno podobne do poniższego.

Ze względu na różną lokalizacje m.in. plików konfiguracyjnych w różnych systemach Uniksowych, Webmin może nie wspierać działać poprawnie na wszystkich systemach typu Unix, ale działa bez problemu na najpopularniejszych. Webmin oferuje najlepsze wsparcie dla systemów Sun Solaris, Linux (a w szczególności Redhat/Fedora) oraz FreeBSD. Dodatkowo Webmin wspiera systemy OpenBSD, NetBSD, BSDI, HP/UX, SGI Irix, DEC/Compaq OSF/1, IBM AIX, SCO UnixWare, SCO OpenServer, Darwin, Mac OS X / OS X Server, Cygwin, Sun Java Desktop System. Oczywiście Webmin działa bez problemu na wielu dystrybucjach Linuksa żeby wymienić tylko najpopularniejsze jak wspomniany wcześniej Redhat/Fedora, Debian, Mandrake, SuSE, Slackware, Gentoo i wiele innych.

Strona domowa projektu Webmin - http://www.webmin.com/.

Samba Server Configuration Tool - Samba/Unix

Samba Server Configuration Tool jest narzędziem do konfiguracji Samby w  graficznym środowisku, które zaistniało wraz z Red Hat Linux 9 i występuje w Fedora Core, następcy Red Hat. Red Hat opracował ten program jako zamiennik SWAT czyli konfiguratora obsługiwanego z przeglądarki WWW. Samba Server Configuration Tool wywołujesz poprzez Głowne Menu w Panelu => System Settings => Server Settings => Samba Server lub wpisując komendę redhat-config-samba. Program pozwala na prostą konfiguracje udostępnionych katalogów (nie obsługuje drukarek) w sieci SMB. Owa prosta konfiguracja to zdefiniowanie nazwy komputera, komentarza, grupy roboczej, sposobu uwierzytelniania (menu Preferences => Server Settings), zarządzaniem użytkownikami w Sambie (menu Preferences => Samba Users) no i oczywiście tworzenie, kasowanie, edycja udziałów dyskowych wraz z prostym zarządzaniem prawami. Samba Server Configuration Tool to doskonały program do tworzenia prostych udostępnień, a takich jest tworzonych jednak większość.

Strona dokumentacji Red Hat Linux 9 z opisem Samba Server Configuration Tool - https://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-9-Manual/custom-guide/s1-samba-configuring.html.

SambaLink-Q - Samba/Unix

SambaLink-Q jest graficznym konfiguratorem Samby, napisanym przy użyciu biblioteki Qt 3 czyli dedykowane jest dla środowiska KDE 3. zadaniem tego programu jest ułatwienie edycji pliku smb.conf poprzez zakładki "Global Setting" i "Share Setting". Dodatkowo w zakładce "Samba Status" możemy monitorować na bieżąco połączenia do naszych udostępnień, co jest opisane w dziale Zarządzanie zasobami udostępnionymi - opis dla Samba/Unix.

Strona domowa projektu SambaLink-Q - http://www.spanware.com/linkq/sambalinkq.html.

Smbedit - Samba/Unix

Smbedit jest programem dla systemów Windows do edycji i modyfikacji plików konfiguracyjnych Samby znajdujących się np. w na serwerach Unix lub na lokalnym dysku. Takie podejście twórców programu może wydawać się dziwne ale zauważ że często Samba/Unix jest administrowana z komputerów posiadających właśnie Windows. Smbedit zyskał taką popularność że jest umieszczony nawet na serwerach wraz z pakietem Samba.

Strona domowa projektu Smbedit - http://www.sambatech.demon.co.uk/.

Samba/iX - Samba/Unix

SAMBA/iX czyli B+B Samba Admin Tool (bbSAT) jest programem tworzonym przy wsparciu HP przez ich niemieckiego partnera B+B. Podobnie jak poprzedni Smbedit jest programem na systemy Windows do edycji i modyfikacji plików konfiguracyjnych Samby znajdujących się np. w na serwerach Unix lub na lokalnym dysku.

Strona domowa projektu Samba/iX - http://www.bb-online.de/, HP Site.


Drukuj Dokument