| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 24/06/2002 :: modyfikacja: 02/05/2004
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Automatyczne logowanie do sieci i domeny NT

W systemach typu Windows jest możliwe automatyczne skonfigurowanie logowania się do domeny NT przy starcie systemu. Służy do tego pakiet o nazwie Tweak UI dostarczany darmowo przez Microsoft. Jako że Windows 95/98/Me przy starcie loguje się od razu do sieci "Microsoft Networks", dzięki temu programowi możemy tez zautomatyzować ten krok, czyli będzie zbędne potwierdzanie użytkownika sieci. Program Tweak UI jest w dwu wersjach zależnie od systemu przeznaczenia i obie wersje można pobrać z działu Plikownia. Za ciekawostkę można uznać fakt że pierwsza wersja programu dla Windows XP pozwalała się załogować do domeny NT systemowi Windows XP Home, który jest oficjalnie pozbawiony tej możliwości.

UWAGA: Włączając funkcje automatycznego logowania dajesz praktycznie nieautoryzowany dostęp do systemu dla każdego kto może skorzystać lokalnie, Dodatkowo ujawniasz swoje hasło do konta gdyż jest ono zapisane jawnie w odpowiednim kluczu rejestru.

Tweak UI 2000 - Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000
 • Instalacja wersji dla Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 jest nieco nietypowa i przez to u niektórych nastręcza trochę problemów
 • Mianowicie po rozpakowaniu programu uruchom plik "tweakui.cpl" i podaj mu ścieżkę do katalogu z którego go instalujesz, potem możesz zainstalować polska zakładkę używając "TweakUI2000_pl.exe"
 • Pogram po instalacji jest dostępny w "Panel sterowania" -> "Tweak UI", skąd go uruchom i przejdź do zakładki "Logowanie"

 • Zaznacz opcje "Automatycznie loguj przy starcie systemu" i wpisz w poniższych polach nazwę użytkownika i hasło
 • Po zatwierdzeniu zmian od następnego uruchomienia komputera, system sam zaloguje się do sieci "Microsoft Networks" lub Domeny Windows NT jest logowanie do niej masz ustawione

Tweak UI XP - Windows XP

 • Program instaluje się bez problemów i następnie jest dostępny w "Menu  Start" -> "Pgrogramy" -> "PowerToy" -> "TweakUI"
 • Po jego uruchomieniu przejdź w bocznym menu do zakładki "Logon" -> "Autologon"

 • Zaznacz opcje "Log on automatically at system startup" i w poniższych polach wpisz nazwę użytkownika i domenę "Wariaci"
 • Następnie wpisz hasło na owe konto używając "Set Password" i zatwierdź zmiany
 • Po zatwierdzeniu zmian od następnego uruchomienia komputera, system sam zaloguje się do Domeny Windows NT. Oczywiście musiałeś wcześniej przyłączyć swój komputer do tej domeny.

Automatyczne logowanie poprzez rejestr - Windows 95/98/Me

W Windows 95/98/Me możesz wyłączyć automatyczne logowanie oczywiście również bezpośrednio poprzez rejestr systemu czyli bez użycia narzędzia Tweak UI. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj następujące wartości REG_SZ (String Value):

 • AutoAdminLogon - nadaj jemu wartość 1 żeby włączyć automatyczne logowanie.

 • DefaultUsername - wpisz w tą wartość nazwę użytkownika.

 • DefaultPassword - wpisz w tą wartość hasło użytkownika.

Po zatwierdzeniu zmian od następnego uruchomienia komputera, system sam zaloguje się automatycznie.

Automatyczne logowanie poprzez rejestr - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

W Windows NT 4.0/2000/XP/2003 możesz wyłączyć automatyczne logowanie oczywiście również bezpośrednio poprzez rejestr systemu czyli bez użycia narzędzia Tweak UI. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj następujące wartości REG_SZ (String Value):

 • AutoAdminLogon - nadaj jemu wartość 1 żeby włączyć automatyczne logowanie.

 • DefaultUsername - wpisz w tą wartość nazwę użytkownika.

 • DefaultPassword - wpisz w tą wartość hasło użytkownika, jeśli nie zostanie określona ta wartość automatyczne logowanie będzie wyłączone, system przestawi AutoAdminLogon na 0 (zero).

 • DefaultDomainName - wpisz w tą wartość nazwę domeny NT do której chcesz się logować, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny wartość ta zostanie zignorowana.

Dodatkowe uwagi:

 • Dla Windows 2000 konieczne ustaw jeszcze wartość ForceAutoLogon na 1.

 • Jeśli wartość DontDisplayLastUserName jest ustawiona na 1 autologowanie nie będzie działać. Ustawienie takie wyłącza wyświetlanie nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika.

Po zatwierdzeniu zmian od następnego uruchomienia komputera, system sam zaloguje się automatycznie.

Wymuszanie automatycznego logowania - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

Mimo ustawionego automatycznego logowania użytkownik w Windows NT 4.0/2000/XP/2003 może próbować zalogować się na innego użytkownika. Oczywiście można mu to uniemożliwić. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj wartość REG_SZ (String Value) ForceAutoLogon i nadaj jej wartość 1 żeby wymusić automatyczne logowanie lub 0 (zero) żeby zezwolić na alternatywne logowanie.

Wyłączenie obejścia automatycznego logowania - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

Aby w Windows NT 4.0/2000/XP/2003 ominąć proces automatycznego logowania i zalogować się jako inny użytkownik, należy przytrzymać klawisz SHIFT podczas wylogowywania lub uruchamiania systemu. Oczywiście takiemu czemuś można zapobiec i wymusić automatyczne logowanie co spowoduje ignorowanie powyższego triku z klawiszem SHIFT. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj wartość REG_SZ (String Value) IgnoreShiftOverride i nadaj jej wartość 1 żeby wyłączyć możliwość obejścia automatycznego logowania poprzez przytrzymanie klawisza SHIFT.

Limit liczby automatycznych logowań - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

W Windows NT 4.0/2000/XP/2003 możesz ustawić limit liczby automatycznych logowań. Po przekroczeniu tego limitu użytkownik zostanie poproszony o podanie użytkownika i hasła czyli będzie musiał się normalnie zalogować. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj wartość DWORD (REG_DWORD) AutoLogonCount i nadaj jej wartość liczbowa równą limitowi jaki chcesz ustawić, czyli np. 7jeśli chcesz zezwolić na 7 automatycznych logowań. Po każdym zalogowaniu wartość ta będzie się zmniejszać o jeden aż do zera. Wtedy to klucz DefaultPassword zostanie skasowany, a przez to AutoAdminLogon ustawiony na zero co spowoduje wyłączenie automatycznego logowania.

Drukuj Dokument