| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 24/06/2002 :: modyfikacja: 25/07/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Profile mobilne (wędrujące) w systemach Windows

Jedną z podstawowych zalet wg. niektórych logowania do domeny NT są tzw. profile wędrujące czy jak kto woli mobilne. Pozwalają one dla użytkowników systemów Windows używać swoich ustawień programów i systemu na rożnych komputerach w tej samej sieci pod warunkiem zalogowania się do tej samej domeny NT z tym samym użytkownikiem. Podsumowując żeby tego używać potrzebujesz mieć system Windows, konto SMB i skonfigurowane logowanie do domeny NT. 

Oczywiście w osiedlowej sieci LAN, raczej trudno sobie wyobrazić żeby ktoś używał paru komputerów, chociaż takie przypadki się zdarzają. Zastosowanie mobilnych profili przydaje się też podczas reinstalacji systemu Windows. Mianowicie na "starym" systemie konfigurujemy mobilne profile, restartujemy system, przez co nasz profil zapisze się na serwerze będącym kontrolerem domeny NT czyli u nas jest to Archiwum. Ujmując dokładnie profil ten zostanie przekopiowany z twojego komputera do twojego katalogu domowego na serwerze. teraz gdy zainstalujemy "nowy" system, znów na nim ustawiamy wędrujące profile i podczas uruchamiania systemu nasze ustawienia ze "starego" systemu znajda się w "nowym" Windowsie. Oczywiście po tej operacji można już wyłączyć wędrujące profile lub jeśli wolisz korzystać z nich ciągle. Musisz pamiętać że muszą być zainstalowane na obu systemach te same programy, których mobile profile masz ustawione, inaczej np. w menu Start pojawia ci się skróty "do nikąd"

Windows 95/98/Me

 • Twój system musi już być skonfigurowany do logowania się w domenie NT. Domyślnie w Windows 95/98/Me masz wyłączone profile. Jeśli je włączysz będąc w domenie NT staną się one profilami wędrującymi.
 • Przejdź do "Panel sterowania" -> "Hasła", wybierz zakładkę "Profile użytkownika" i zaznacz tutaj "Użytkownicy mogą dostosowywać preferencje..."
 • Następnie w "Ustawieniach profilu użytkownika" możesz z grubsza dostosować jakie ustawienia mają być dołączane do twoich ustawień profilu

 • Zatwierdź zmiany ale jeszcze nie resetuj komputera tylko przejdź do "Panel sterowania" -> "Użytkownicy", gdzie ujrzysz teraz użytkownika o nazwie z jaka jesteś zalogowany do systemu

 • Wybierz teraz tego użytkownika i następnie kliknij "Zmień ustawienia" w celu dokładniejszego dostosowania co ma zawierać twój profil. Ustawanie tutaj hasła mija się z celem bo i tak logujemy się już na hasło do domeny NT
 • W "Ustawienia spersonalizowanych elementów" możemy ustawić co zawiera nasz profil wybierając z "Folder Pulpit i menu Dokumenty", "menu Start", "Folder Ulubione", "pobrane strony sieci Web" oraz "Folder Moje dokumenty"

 • Po zatwierdzeniu zmian i zresteowaniu komputera ujrzysz jak twój profil jest tworzony czyli jak sie przemieszcza miedzy twoim komputerem a serwerem Archiwum.

Windows NT 4.0

 • Twój system musi już być skonfigurowany do logowania się w domenie NT.
 • Możesz zmienić ten stan rzeczy czyli wyłączyć lub włączyć profile mobilne, zależnie jak masz obecnie ustawione
 • Żeby zmienić profil dla konta wybierz "Panel sterowania" -> "System", przejdź do zakładki "Profile użytkownika", jak pokazano poniżej.

 • Klikając "Zmień typ" przy naszym koncie poprzez które logujemy się do domeny NT, będziesz mógł wybrać czy będzie używany "Profile lokalne" czyli przechowywany na lokalnym komputerze czy też "Profil przechodni" czyli wędrujący przechowywany na serwerze.

 • Dodatkowo w "Profilu przechodnim" można zaznaczyć aby "Buforowane profile przy wolnych połączeniach".

Windows 2000/XP Professional/2003

 • Twój system musi już być skonfigurowany do logowania się w domenie NT. Domyślnie w Windows 2000/XP/2003 masz wyłączone profile mobilne dla kont w sieci SMB czyli m.in. dla konta którym logujesz się do domeny NT.
 • Możesz zmienić ten stan rzeczy czyli wyłączyć lub włączyć profile mobilne, zależnie jak masz obecnie ustawione
 • Musisz najpierw dodać użytkownika domeny NT do listy użytkowników w twoim systemie Windows 2000/XP/2003, żeby móc zmienić jemu rodzaj profilu.  W tym celu przejdź do "Panel sterowania" -> "Kota użytkowników" i wybierz "Dodaj".
 • W oknie "Dodawanie nowego użytkownika" wpisz jego nazwę oraz w polu "Domena" grupę roboczą "WARIACI" i kliknij "Dalej". Możesz następnie wybierając "Właściwości" danego konta ustanowić mu typ użytkownika czyli np. Administrator.
 • Żeby zmienić teraz profil dla tego konta wybierz "Panel sterowania" -> "System", przejdź do zakładki "Zaawansowane", gdzie masz sekcje "Profile użytkownika"

 • Wybierz teraz "Ustawienia", oczywiście w  "Profile użytkownika" i ujrzysz listę kont dla których możesz zmienić profile

 • Klikając "Zmień typ" przy naszym koncie poprzez które logujemy się do domeny NT, będziesz mógł wybrać czy będzie używany "Profile lokalne" czyli przechowywany na lokalnym komputerze czy też "Profil mobilny" czyli wędrujący przechowywany na serwerze.

 • W Windows 2000/XP nie masz możliwości skonfigurowania co będzie zawierał twój profil gdyż w tym systemie każdy użytkownik posiada własne ustawienia, które są unikalne dla niego. Dlatego profil użytkownika zawiera w sobie wszystkie specyficzne ustawienia programów i systemu związane z tym użytkownikiem.

Windows XP Home

Jako że Windows XP Home oficjalnie nie wspiera logowania do domeny NT, dlatego ściśle z tym powiązane profile mobilne są zablokowane w tym systemie. Może to ładnie zobrazować poniższy zrzut ekranu okna konfiguracji profili użytkownika.

Jak widać nie ma w "Profile użytkownika" przycisku "Zmień typ", umożliwiającego w Windows 2000/XP Professional przełączenie rodzaju profili miedzy typem lokalnym a mobilnym.

Zapobieganie umieszczaniu wybranych folderów na serwerze - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

Gdy wylogowujesz się z systemu i masz skonfigurowane profile mobile (wędrujące) są one w tym właśnie czasie kopiowane na serwer, żeby zaktualizować znajdujący się tam twój profil. Jest to oczywiście przydatne ale z co najmniej paru powodów możesz nie chcieć używać mobilnych profili dla wybranych katalogów zachowując ta funkcjonalność dla reszty folderów twego profilu. te powody to:

 • Jeśli jakiś katalog w twoim profilu zajmuje dużo miejsca kopiowanie jego po sieci na serwer może trwać strasznie długo, a przez to samo wylogowywanie będzie się dłużyć.

 • Jeśli jakiś katalog w twoim profilu zajmuje dużo miejsca kopiowanie a masz nałożone ograniczenia na dysk na serwerze (tzw. quota) to może zabraknąć ci tam miejsca to się skończy przykrym komunikatem informującym ciebie o tym fakcie.

 • Jeśli jakiś katalog jest dla ciebie strasznie ceny i supertajny to możesz nie chcieć żeby wędrował sobie po sieci na serwerek.

Żeby wykluczyć niektóre katalogi z twego profilu z kopiowania na serwer wraz z resztą mobilnego (wędrującego) profilu, przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj wartość REG_SZ (String Value) ExcludeProfileDirs i wpisz w nią katalogi które chcesz wykluczyć oddzielając je średnikami. Czyli może mieć ten klucz wartość dla przykładu: "Temporary Internet Files;Inny Katalog" (bez cudzysłowów). Ustawienie te działa oczywiście tylko w ujęciu danego użytkownika.

Kasowanie lokalnej kopii wędrującego profilu - Windows NT 4.0/2000/XP/2003

Profil mobilny (wędrujący) jest oczywiście przechowywany na serwerze ale po zalogowaniu się do systemu jest tworzona jego kopia lokalna. Po wylogowaniu zaktualizowany profil jest kopiowany znów na serwer ale zostaje na komputerze lokalnym też jego lokalna kopia. Takich kopii może być tyle ilu mobilnych użytkowników korzysta z danego komputera co przy pewnej ilości może doprowadzić do sporego zajęcia miejsca na dysku lokalnym. Aby oszczędzić choćby te miejsce na dysku możesz ustawić kasowanie zbuforowanego wędrującego profilu z lokalnego dysku po wylogowaniu użytkownika domenowego. Oczywiście profil mobilny przed skasowaniem wyląduje na serwerze. Żeby do osiągnąć przejdź do klucza w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Utwórz tutaj wartość DWORD (REG_DWORD) DeleteRoamingCache i nadaj jej wartość 1 żeby wyłączyć kasowanie lokalnej kopii zbuforowanego wędrującego profilu lub 0 żeby to wyłączyć. Ustawienie te działa oczywiście tylko w ujęciu całego systemu.

Zezwolenie tylko na profile lokalne - Windows 2000/XP/2003

Można również nie mieć ochoty używać profili  mobilnych (wędrujących) i wtedy warto jest wyłączyć taką możliwość juz na poziomie "Zasady grupy". Czyli przejdź do Menu Start >> Uruchom i wpisz gpedit.msc. Włączy ci się przystawka mmc jak poniżej w której należy wybrać "Konfiguracja komputera" >> "Szablony administracyjne" >> "System" >> "Profile użytkownika" i tutaj znajdziesz "Zezwalaj tylko na lokalne profile użytkowników", która to opcja standardowo nie jest zdefiniowana a należy ja ustawić wedle życzenie czyli np. na "Wyłączony". Jak widać są też tutaj inne ustawienia profili, niektóre z nich były omówione powyżej na przykładzie kluczy rejestru.

Jeśli jesteś administratorem systemu Windows NT 4.0/2000/XP/2003, przydatna może okazać się lektura artykułu jak stworzyć profil bazowy dla wszystkich użytkowników: How to Create a Base Profile for All Users - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;168475

Drukuj Dokument