| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 02/07/2006:: modyfikacja: 15/07/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Przeglądanie otoczenia sieciowego - Windows NT 4.0

System Windows NT 4.0 posiada wbudowaną obsługę przeglądania otoczenia sieciowego, wiec nie powinieneś napotkać problemów z zaglądaniem do ogólnodostępnych zasobów. Ale w pewnych wypadkach takie problemy są zarówno z przeglądaniem jak i z dostępem do katalogów a właściwe komputerów w sieci na hasło. Dlatego przeczytaj poniższe opisy tyczące serwera WINS jak i Kont SMB.  

Dostęp do "Otoczenia sieciowego" w Windows NT 4.0 odbywa się poprzez np. ikonę "Otoczenie sieciowe" na Pulpicie podobnie jak w Windows 95/98. Standardowo w otoczeniu ujrzysz komputery które maja zainstalowane "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks" (systemy Windows) lub uruchomiony demon Samba (systemy Unix).

Nazwa komputera, grupa robocza i komentarz

Żeby twój komputer zaistniał w otoczeniu sieciowym musi m.in. posiadać swoją nazwę, przypisanie do grupy roboczej oraz ewentualny komentarz, który nie jest wymagany. Standardowo nazwa komputera jest generowana automatycznie i często jest to jakiś dziwoląg i choćby z tego powodu warto ja zmienić na taka która nam odpowiada. W tym celu przejdź do "Panel Sterowania" >> "Sieć" i wybierz zakładkę "Identyfikacja", w której możesz ustawić:

 • Nazwa komputera jest dla każdego indywidualna, w celu zmiany parametrów wybierz przycisk "Zmień". Możesz tutaj w polu "Nazwa komputera" wpisać ową nazwę przy użyciu liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek. Zresztą jeśli użyjesz w tym polu nazwy typu glappo.com nazwa NetBIOS widoczna np. przez Windows 95/98/Me zostanie skrócona do glappo. Dodatkowo miej na uwadze że nazwa NetBIOS komputera może mieć maksymalnie długość 15 znaków.

 • W polu "Jest członkiem" zaznacz "Grupy roboczej" i wjej nazwę czyli "Wariaci". Pamiętaj że nazwa Grupy roboczej nie nie może mieć ona więcej niż 15 znaków.

Po potwierdzeniu wszystkich zmian musisz dokonać restartu systemu (wymagany po zmianie nazwy komputera bądź grupy roboczej).

Ewentualny komentarz zwany inaczej opis komputera w Windows NT 4.0 można ustawić tylko poprzez wpis w rejestrze lub w wierszu poleceń. Komentarz nie powinien być dłuższy niż 48 znaków gdyż może to spowodować że twój komputer zniknie z listy komputerów w otoczeniu sieciowym. Komentarz możesz ustawić z wiersza poleceń przy użyciu komendy:

net config server /srvcomment:"komentarz"

Co prawda wpisanie komentarza poprzez okno "Opis komputera" lub powyższą komendę nie pozwoli nam na wpisanie więcej niż 48 znaków ale możemy wpisać więcej znaków poprzez rejestr w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Service\LanmanServer\Parameters

Problem z owymi 48 znakami jest opisany w bazie wiedzy Microsoft pod numerem 231312 - Computer Name Missing in the Browsing List When Server Comment More Than 48 Characters.

Ukrycie własnego komputera w otoczeniu sieciowym

Jeśli nie chcesz być widoczny poprzez otoczenie sieciowe masz do wyboru w Windows 2000/XP/2003 trzy metody:

 1.  Odinstalować "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks", przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości". Wada tego rozwiązania jest to że nie będziesz mógł nic udostępniać.

 2. Użyj komendy "net config server /hidden:yes", czyli wpisz ja w lini poleceń lub w polu "Uruchom" w Menu Start. Tą komendą możemy włączać i wyłączać ukrywanie (opcje "yes" i "no"). Wadą tego rozwiązania jest to że po zrestartowaniu komputera znów będziemy widoczni.

 3. Jeśli chcesz "na stałe" znikać mając dalej możliwość udostępniania plików i drukarek wystarczy ze ustawisz odpowiednia wartość w rejestrze systemu.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\ LanmanServer\Parameters\

Ustaw tu parametr DWORD "Hidden" o wartości "1"

Możesz też użyć gotowego pliku rejestru WinXP_Hidden.reg, służącego do ukrywania twego komputera.

Pamiętaj że po zastosowaniu którejkolwiek z powyższych trzech metod możesz być jeszcze przez pewien czas widoczny w otoczeniu sieciowym zanim serwer Archiwum (w naszej sieci jest to Główna Przeglądarka) nie odświeży sobie listy dostępnych komputerów.

na górę  

Rozwiązywanie problemów z przeglądaniem

Problem z przeglądaniem Otoczenia Sieciowego

Problem ten pojawia się często w Windows NT 4.0 i wynika że systemy te próbują tworzyć lokalna listę komputerów, co powoduje zakłócenia w przeglądaniu. 

 • Rozwiązanie polega na zablokowaniu poprzez rejestr tej funkcji.

Znajdź w rejestrze Windows (regedit.exe) klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Browser 

Ustaw w nim parametr DWORD "Start" o wartości "4". 

Jeśli wolisz sam nie grzebać w rejestrze, pobierz i uruchom plik Win2000_Browsing.reg

 • Dodatkowo możesz wyłączyć w Windows 2000/XP opcje odpowiedzialne za bycie "Główną Przeglądarką" (Master Browser), gdyż w naszej sieci jest nią serwer Archiwum. ustawiamy to w tym kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters

Parametr "MaintainServerList" ustaw na "No" lub "Auto" oraz parametr "IsDomainMaster" ustaw na "False".

 • Jeśli używasz jakiegoś firewalla to wyłącz go lub odblokuj porty 137, 138, 139 tcp i udp.

 • Jeśli dalej masz problem z przeglądaniem otoczenia sieciowego przeczytaj w dalszej części działy  "Sewer WiNS" i "Plik LMHOSTS".

Własne skróty  w folderze "Otoczenia sieciowego"

Możesz też utworzyć własne skróty w folderze "Otoczenia sieciowego" do różnych miejsc w sieci ale i też na własnym dysku. Do tego celu służy ukryty katalog "NetHood" - otoczenie sieciowe plików oraz "PrintHood" - otoczenie sieciowe drukarek. Teraz wystarczy że w katalogu "NetHood" utworzysz np. skrót do jakiegoś folderu i będzie on widoczny w "Otoczenia sieciowego". Katalogi "NetHood" i "PrintHood" znajdują się w \WINNT\PROFILES\Default user, gdzie są to ustawienia globalne profili nowotworzonych użytkowników. Katalogi "NetHood" i "PrintHood" dla poszczególnych istniejących użytkowników w systemie znajdują się w  \WINNT\PROFILES\UŻYTKOWNIK\. 

na górę  

NetBIOS

System NetBIOS odpowiada za działanie tego z wiążemy z pojęciem otoczenia sieciowego czyli m.in. jego przeglądanie i udostępnianie. System NetBIOS musi posiadać tzw. transport czyli protokół dzięki któremu będzie transportowany w sieci. Może być to choćby IPX/SPX lub NetBEUI ale współcześnie najpopularniejszy do tych celów jest TCP/IP, który należy stosować. Standardowo w Windows NT 4.0 NetBIOS jest powiązany z TCP/IP.

Warto też się upewnić czy usługa "Przeglądarka komputerów" jest zainstalowana:

 • Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Sieć" i wybierz zakładkę "Usługi"
 • Teraz na liście odnajdź usługę "Przeglądarka komputerów"
 • Jeśli nie ma tutaj usługi "Przeglądarka komputerów" należy ją doinstalować poprzez wybranie przycisku "Dodaj"

Serwer WINS

Jeśli problemy z przeglądaniem otoczenia sieciowego (nie działa w ogóle lub działa za wolno) skonfiguruj sobie serwer WINS odpowiedzialny za z przeglądanie sieci SMB. Serwer WINS odpowiada za gromadzenie informacji o komputerach w sieci i usługach jakie one oferują. Owe informacje są gromadzone dzięki komputerom które korzystają z WINS, a następnie WINS udostępnia te informacje a w szczególności listę komputerów dostępnych w sieci. Taki zcentralizowany układ przyspiesza przeglądanie otoczenia sieciowego oraz redukuje ruch w sieci związany z przeglądaniem sieci. Z tych powodów zalecane jest ustawienie serwera WINS zawsze jak tylko jest to możliwe czyli jeśli taki serwer istnieje w sieci.

Żeby włączyć używanie serwera WINS:

 • Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Sieć" i wybierz zakładkę "Protokoły"
 • Teraz wybieramy "Właściwości" Protokółu TCP/IP i następnie zakładkę "Adres WINS"
 • W zakładce "Adres WINS" wpisz adres serwera WINS czyli 192.168.1.1
 • Od tej pory twój komputer nie będzie przeszukiwał otoczenia sieciowego w poszukiwaniu komputerów tylko będzie pobierał ciągle aktualną listę komputerów z serwera WINS

na górę  

Plik LMHOSTS

Kolejną metoda na rozwiązanie problemów z przeglądaniem sieci jest utworzenie pliku LMHOSTS w katalogu Windows. Zadaniem tego pliku jest "tłumaczenie" nazw netbiosowych komputerów na ich adresy IP. Wystarczy teraz, ze spiszesz wszystkie IP w sieci LAN i nazwy komputerów w rozumieniu Windows (czyli netbiosowe) i wpiszesz to w ten plik czyli LMHOSTS. Ale biada jak cos się zmieni - wtedy na swojej maszynce trzeba te zmiany poprawiać. Wpisy w pliku LMHOSTS dla naszej sieci może wyglądać tak:

192.168.1.1 ARCHIWUM #PRE #DOM:WARIACI
192.168.1.20 GLAPPO

Pierwsza linia znaczy że komputer ARCHIWUM posiada adres IP 192.168.1.1 i jest kontrolerem domeny NT WARIACI. W drogiej linii jest już tylko definicja "zwykłego" komputera i tak wpisy można mnożyć. 

Normalnie w Windows tego pliku nie ma - jest tylko przykład w pliku lmhosts.sam znajdujący się w folderze C:\WINNT\system32\drivers\etc gdzie należy umieścić właśnie plik LMHOSTS .

na górę  

Konto SMB

W Windows NT 4.0 nie logujesz się do sieci Microsoft Networks z hasłem już podczas startu systemu, tylko dopiero kiedy tego potrzebujesz. Wynika stad że bez resetowania systemu możesz wejść po kolei (ale nie jednocześnie) na parę kont SMB na komputerze który udostępnia ci zasoby (czyli np. do Archiwum)  co w Windows 95/98/Me nie było możliwe. Zauważ że domyślnie Windows NT 4.0 będzie korzystał z udostępnionych zasobów poprzez konto "Gość" chyba że zdalny komputer wymusi korzystanie z konta konkretnego użytkownika lub będziesz używał logowania do domeny NT. Gdy Windows NT 4.0 nie loguje się na konto Gość na zdalnej maszynie będzie próbował się uwierzytelnić wpierw przy pomocy loginu i hasła jakiego użyłeś przy logowaniu lokalnie do systemu.

 • Jeśli jakiś komputer w sieci używa udostępniania z kontrola dostępu na poziomie użytkownika i ma coś "zahasłowane" to wchodząc na niego zostaniesz poproszony o wpisanie użytkownika/hasła

 • Należy wpisać użytkownika i hasło jakie mamy na komputerze z którym się łączymy lub dane naszego użytkownika w domenie NT czyli na serwerze Archiwum, zależnie dla kogo udostępnione są żądane zasoby

 • Może się zdarzyć że nie zostaniesz poproszony o załogowanie się na dany komputer, a od razu zostaniesz przyporządkowany jako "Gość" i katalogi przeznaczone tylko dla twojego użytkownika zostaną ukryte. Dzieje się tak m.in. na serwerze Archiwum gdzie w "normalnym" dostępie nie widzisz swojego katalogu domowego.

 • Jeśli chcesz się dostać do "twojego" katalogu, w pasku adresu w "okienku Windows" wystarczy wpisać nazwę udziału z jakim chcemy się połączyć poprzez nasze konto SMB, czyli np.:
  \\komputer\katalog i następnie wcisnąć ENTER
 • Oczywiście zamiast "katalog" wpisujemy zazwyczaj swój login do Konta SMB (login jest taki sam jak nazwa katalogu domowego na serwerze) lub inny katalog który jest przypisany do naszego konta.

NET VIEW

W wierszu poleceń możesz przeglądać sieć dzięki komendzie NET VIEW. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę komputerów dostępnych w sieci SMB wraz z podanymi przy nich ewentualnymi komentarzami. Wywołanie komendy poprzez:

NET VIEW \\NAZWA_KOMPUTERA - Wyświetli listę dostępnych zasobów na owym komputerze.

Pozostałe przydatne opcje komendy NET VIEW:

NET VIEW /DOMAIN[:nazwa domeny] - Wyświetli listę dostępnych komputerów w podanej domenie lub grupie roboczej. Jeśli nie zostanie podana nazwa domeny, wyświetli listę dostępnych domen i grup roboczych.

na górę

Drukuj Dokument