| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 17/02/2004 :: modyfikacja: 17/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Udostępnianie Plików i Drukarek - Windows for Workgroup 3.11

W Windows for Workgroup 3.11 jedynym sposobem współdzielenia zasobów jest udostępnianie z kontrolą dostępu na poziomie zasobów. Znaczy to tyle  że ewentualna weryfikacja dostępu do danego udostępnienia jest przeprowadzana tylko za pomocą hasła bez żadnej nazwy użytkownika. Proste, przyjemne ale tylko w małych sieciach, gdy masz już dużą sieć z centralnym zarządzaniem opartym na domenie NT zaczyna być irytujące uwierzytelnianie oparte na ciągle to nowe hasła.

Przygotowanie systemu

 • Wybierz w Menadżerze programów "Sieć" a następnie "Instalacja i konfiguracja sieci"

 • Pojawi Cię takie okno jak powyżej, wybierz przycisk "Udostępnianie" i wybierz co najmniej "Chce mieć możliwość udostępniania innym moich plików" oraz ewentualnie "Chce mieć możliwość udostępniania innym mojej drukarki (drukarek)", potem już klikamy "OK" .


na gorę

Udostępnianie plików

 • W Menadżerze plików zaznacz katalog (dysk) jaki chcesz udostępnić.

 • Następnie z menu "Dysk" wybierz "Udostępnij jako" lub możesz zrobić to samo przy użyciu przycisku.

 • W oknie Udostępnij katalog jak powyżej wybieramy:

  • Nazwa udostępnienia - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "Pablik". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków.

  • Ścieżka - Może zostać tutaj wpisana ręcznie ale katalog na jaki wskazuje musi istnieć

  • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis czyli komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

  • Typ dostępu - Czyli prawa do udostępnionego katalogu. Możemy wybrać tylko do odczytu, Pełny i Zależny od hasła.

  • Hasła - Pola pozwalające wprowadzić hasła w dostępie do zasobu. Możemy ustawić hasło na odczyt oraz na pełen dostęp. Jeśli ustawimy oba hasła wtedy zależnie jakie zostanie podane taki dostęp zostanie przydzielony.

 • Ciekawą funkcja nieznana w późniejszych wersjach systemu Windows jest "Udostępnij po uruchomieniu", jeśli tego nie zaznaczysz twoje udostępnienie nie będzie istniało po ponownym włączeniu Windows for Workgroup 3.11. Owa opcja jest dostępna również w komendzie NET SHARE nawet w Windows 95/98/Me.

 • Na koniec zaznaczmy "Typie dostępu" jako np. "tylko do odczytu", no chyba że wolimy inaczej, kilkamy "OK" i teraz inni w sieci mogą przeglądać nasz katalog "Pablik".

 • Żeby zakończyć udostępnianie należy w Menadżerze plików z menu "Dysk" wybrać "Zakończ udostępnianie" lub możesz zrobić to samo przy użyciu przycisku.

 • Pojawi ci się okno "Zakończ udostępnianie katalogu", jak wyżej, gdzie są wymienione wszystkie udostępnione katalogi
 • Teraz zaznacz odpowiedni katalog i kliknij "OK" żeby zakończyć jego udostępnianie.

na gorę

NET SHARE

W wierszu poleceń możesz udostępniać i modyfikować zasoby dzięki komendzie NET SHARE. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę udostępnionych zasobów na twoim komputerze. Wywołanie komendy poprzez:

NET SHARE udostępnienie - Wyświetli informacje o udostępnionym zasobie na twoim komputerze.

Pozostałe przydatne zastosowania komendy NET SHARE:

NET SHARE  udostępnienie=dysk:ścieżka [/REMARK="tekst"] [/SAVESHARE:NO] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]]
[/YES] - Udostępni zasób dyskowy udostępnienie na podanym dysku i ścieżce. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie=port [/REMARK="tekst"] [/SAVESHARE:NO] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]]
[/YES] - Udostępni zasób drukarki udostępnienie na podanym porcie LPT. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie [/REMARK="tekst"] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]]
[/YES] - Zmodyfikuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie /DELETE [/YES] - Skasuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  * /DELETE [/YES] - Skasuje wszystkie zasoby udostępnione na twoim komputerze. Przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

Przełączniki komendy NET SHARE:

udostępnienie - Nazwa udziału dyskowego lub drukarki jako LPT jaki chcemy udostępnić, zmodyfikować lub wyświetlić informacje o nim. Owa nazwa nie może zawierać więcej niż 12 znaków.

dysk:ścieżka - Pełna ścieżka do katalogu jaki chcemy udostępnić

port - Nazwa portu LPT do którego jest podłączona drukarka którą chcemy udostępnić.

/REMARK="tekst" - Komentarz do udostępnionego udziału.

/READ[:hasło] - Nadanie praw tylko do odczytu dla danego udziału wraz z ewentualnym hasłem. Hasło nie może zawierać więcej niż 14 znaków.


/FULL[:hasło]
- Nadanie pełnych praw czyli do odczytu i zapisu dla danego udziału wraz z ewentualnym hasłem. Hasło nie może zawierać więcej niż 14 znaków.

/DELETE - Skasowanie danego udostępnienia, jeśli użyjesz zamiast nazwy udostępnienie znaku * wtedy skasujesz wszystkie udostępnienia.

/SAVESHARE:NO - Udostępniając zasób nie zostanie on przywrócone owe udostępnienie po ponownym uruchomieniu systemu. Będziesz musiał wtedy jeszcze raz go udostępnić.


/YES - Domyślne zatwierdzenie działania jeśli pojawi się prośba o zatwierdzenie, najczęściej przy kasowaniu udostępnień.

 

Drukuj Dokument