| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 08/08/2001 :: modyfikacja: 17/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Udostępnianie Plików i Drukarek - Windows 95/98/Me

W Windows 95/98/Me domyślnym sposobem współdzielenia zasobów jest udostępnianie z kontrolą dostępu na poziomie zasobów. Znaczy to tyle  że ewentualna weryfikacja dostępu do danego udostępnienia jest przeprowadzana tylko za pomocą hasła bez żadnej nazwy użytkownika. Jeśli używamy w sieci np. domeny NT (ale nie tylko wtedy) to będziemy mogli też wybrać opcje udostępniania z kontrolą dostępu na poziomie użytkownika. Domena ma tu za zadanie dostarczyć dla naszego systemu listę dostępnych użytkowników posiadających konta, możemy ta listę kont też pobrać z jakiegoś komputera w sieci. Poniżej opisane są oczywiście oba sposoby.

Przygotowanie systemu

 • Jeśli nie masz zainstalowanego tego czegoś (nie widać Cię w otoczeniu) to kliknij na "Siec" w Panelu Sterowania lub bezpośrednio na pulpicie prawym klawiszem myszki na "Otoczeniu Sieciowym" i wybierz właściwości.

 • Pojawi Cię takie okno jak powyżej, wybierz przycisk "Udostępnianie plików i drukarek" i wybierz tylko "Chce mieć możliwość udostępniania innym moich plików" i potem już klikamy "OK" , restartujemy komputer i takie tam:)


na gorę

Udostępnianie - zabezpieczenia na poziomie udziału

 • W ustawieniach sieci, należy zajrzeć do zakładki "kontrola dostępu" gdzie standardowo jest zaznaczone "Kontrola dostępu na poziomie zasobów"

 • Teraz powinniśmy upatrzyć sobie jakiś katalog na naszym komputerze, który chcemy udostępnić

 • Żeby komuś udostępnić katalog kliknij na wybranym folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu "Udostępnianie"


 • W zakładce Udostępnienie jak powyżej zaznaczamy "Udostępniony jako" i następnie wybieramy:

  • Nazwa udziału - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "bzdety". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków.

  • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis czyli komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

  • Typ dostępu - Czyli prawa do udostępnionego katalogu. Możemy wybrać tylko do odczytu, Pełny i Zależny od hasła.

  • Hasła - Pola pozwalające wprowadzić hasła w dostępie do zasobu. Możemy ustawić hasło na odczyt oraz na pełen dostęp. Jeśli ustawimy oba hasła wtedy zależnie jakie zostanie podane taki dostęp zostanie przydzielony.

na gorę

Udostępnianie - zabezpieczenia na poziomie użytkownika

 • Żeby móc korzystać z tego sposobu udostępniania musisz mieć ustawnie najlepiej Logowanie do domeny NT ale nie koniecznie

 • Następnie w ustawieniach sieci, należy ustawić w zakładce "kontrola dostępu"  "Kontrola dostępu na poziomie użytkownika"

 • W polu "Uzyska listę użytkowników i grup z" możesz wpisać jedna z dwu opcji:

  • nazwę domeny NT czyli "Wariaci", z której twój komputer ma pobrać listę użytkowników

  • nazwę komputera w sieci z kontrolą dostępu na poziomie użytkownika (np. Windows NT/2000/XP/2003 ale też jakiś system oparty o Samba/Unix np. Mac OS X), z której twój komputer ma pobrać listę użytkowników, czyli właściwie skąd będzie dostęp do twego udostępnienia

  UWAGA: Pamiętaj że jeśli twój Windows 95/98/Me nie będzie się mógł z jakiś powodów skontaktować z podana domeną lub komputerem z którego ma pobrać listę użytkowników lub nie będzie miał uprawnień do pobrania owej listy użytkowników, nie będziesz mógł naprawdę nic udostępnić lub nawet jeśli coś będzie udostępnione nie będzie do tego dostępu z sieci z powodu niemożności uwierzytelnienia użytkownika. Ów brak komunikacji z serwerem z którego ma być pobierana lista użytkowników może wynikać m.in. z używania odmiennych protokołów sieciowych lub z odmiennego kodowania haseł (czytaj Dodatkowy opis tyczący haseł SMB (kodowanie) lub włączonego podpisywania transmisji (czytaj SMB Signing czyli podpisywanie komunikacji).

 • Teraz powinniśmy upatrzyć sobie jakiś katalog na naszym komputerze, który chcemy udostępnić

 • Żeby komuś udostępnić katalog kliknij na wybranym folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu "Udostępnianie"

 • W zakładce Udostępnienie jak powyżej zaznaczamy "Udostępniony jako" i następnie wybieramy:

  • Nazwa udziału - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "PABLIK". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków.

  • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis czyli komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

  • Następnie należy dodać listę użytkowników i grup dla których udostępniamy, robimy to poprzez "Dodaj"

 • Pojawi nam się okienko w którym wybieramy użytkowników oraz przydzielamy im prawa dostępu typu "Tylko do odczytu" lub "Pełny dostęp" czyli z możliwością zamiany udostępnionych zasobów

 • Wybierając dla któregoś użytkownika model "Niestandardowy" pojawi nam się nowe okienko w którym będziemy mogli szczegółowo zdefiniować prawa danego użytkownika do udziału.

 • Po zatwierdzeniu tego wszystkiego w otoczeniu sieciowym będzie dostępny nasz katalog dla wybranych osób

na gorę

Pamiętaj!

 • Wszystko, co udostępnisz dla "Świat", będzie widoczne dla każdego użytkownika sieci

 • Jeśli nie chcesz, by ktoś ci namieszał w twoich plikach, ustawiaj "Tryb dostępu" na "Tylko do odczytu". Ludzie bywają złośliwi!

 • Ciekawym rozwiązaniem są też Udostępnienia ukryte i administratorskie.

na gorę

NET SHARE

W wierszu poleceń możesz udostępniać i modyfikować zasoby dzięki komendzie NET SHARE. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę udostępnionych zasobów na twoim komputerze. Wywołanie komendy poprzez:

NET SHARE udostępnienie - Wyświetli informacje o udostępnionym zasobie na twoim komputerze.

Pozostałe przydatne zastosowania komendy NET SHARE:

NET SHARE 
udostępnienie=dysk:ścieżka [/REMARK="tekst"] [/SAVESHARE:NO] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]] [/YES] - Udostępni zasób dyskowy udostępnienie na podanym dysku i ścieżce. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie=port [/REMARK="tekst"] [/SAVESHARE:NO] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]] [/YES] - Udostępni zasób drukarki udostępnienie na podanym porcie LPT. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie [/REMARK="tekst"] [/READ[:hasło]] [/FULL[:hasło]] [/YES] - Zmodyfikuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie /DELETE [/YES] - Skasuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  * /DELETE [/YES] - Skasuje wszystkie zasoby udostępnione na twoim komputerze. Przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

Przełączniki komendy NET SHARE:

udostępnienie - Nazwa udziału dyskowego lub drukarki jako LPT jaki chcemy udostępnić, zmodyfikować lub wyświetlić informacje o nim. Owa nazwa nie może zawierać więcej niż 12 znaków.

dysk:ścieżka - Pełna ścieżka do katalogu jaki chcemy udostępnić

port - Nazwa portu LPT do którego jest podłączona drukarka którą chcemy udostępnić.

/REMARK="tekst" - Komentarz do udostępnionego udziału.

/READ[:hasło] - Nadanie praw tylko do odczytu dla danego udziału wraz z ewentualnym hasłem. Hasło nie może zawierać więcej niż 14 znaków.

/FULL[:hasło] - Nadanie pełnych praw czyli do odczytu i zapisu dla danego udziału wraz z ewentualnym hasłem. Hasło nie może zawierać więcej niż 14 znaków.

/DELETE - Skasowanie danego udostępnienia, jeśli użyjesz zamiast nazwy udostępnienie znaku * wtedy skasujesz wszystkie udostępnienia.

/SAVESHARE:NO - Udostępniając zasób nie zostanie on przywrócone owe udostępnienie po ponownym uruchomieniu systemu. Będziesz musiał wtedy jeszcze raz go udostępnić.

/YES - Domyślne zatwierdzenie działania jeśli pojawi się prośba o zatwierdzenie, najczęściej przy kasowaniu udostępnień.


Drukuj Dokument