| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja: 29/07/2005
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Udostępnianie Plików i Drukarek - Windows 2000/XP/2003

W Windows 2000/XP/2003 współdzielenie udostępnionych zasobów odbywa się w trybie uwierzytelniania na poziomie użytkownika, czyli nie ma tu "klasycznych" udostępnień na hasło znanych z Windows 95/98/Me. Tutaj jeśli chcemy dać komuś dostęp na hasło tworzymy użytkownika w systemie lub przydzielamy poprzez użytkownika z Domeny NT. Oczywiście możemy przydzielić dostęp dla wszystkich, żeby uprościć tą sprawę w Windows XP jest dostępne "Proste udostępnianie plików". Oczywiście można je wyłączyć ale już w Windows XP Home oficjalnie jest tylko i wyłącznie te "Proste udostępnianie plików". Natomiast w Windows 2000/2003 nie ma żadnych "uproszczeń" tylko "nieproste" (klasyczne) sposoby udostępniania, które są też dostępne dodatkowo w Windows XP Professional. Może się czujesz teraz trochę skołowany dlatego przy każdej metodzie będzie zaznaczone na jakim systemie ona działa, czyli do dzieła.

Przygotowanie systemu  
 • Żeby sprawdzić czy masz już zainstalowane "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks" przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości".

 • Jeśli chcesz mieć możliwość udostępniania dla "Wszystkich" (raczej na pewno chcesz ;-) musisz włączyć w systemie konto "Gość", za pomocą którego ci "Wszyscy" będą oglądać twoje udostępnione zasoby
 • Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby, czyli przejdź do (opis obu metod): 
  • "Panel sterowania" -> "Konta użytkowników" i należy włączyć konto "Gość".
  • "Panel sterowania" -> "Narzędzia administracyjne" -> "Zarządzanie komputerem" -> 
   "Użytkownicy i grupy lokalne" -> "Użytkownicy" -> "Gość" i należy tu odznaczyć "Konto jest wyłączone"

 • Oczywiście obie powyższe metody włączania konta "Gość" prowadzą do tego samego, a na obrazku powyżej jest zilustrowany sposób drugi

UWAGA: W Windows XP Home konto Gość jest zawsze włączone na dostęp poprzez sieć. Jest tak nawet wtedy gdy mamy Gościa "wyłączonego" w "Panel sterowania" -> "Konta użytkowników" ("control userpasswords"). 

na gorę

Proste udostępnianie plików - Windows XP Home/Professional

Jest to domyślny sposób udostępniania w Windows XP Professional i jedyny oficjalny w wersji Home (gdyż w rzeczywistości posiada też "nieproste" udostępnienie, przeczytasz o nim dalej), wpierw sprawdź czy jest włączone proste udostępnianie czyli przejdź do "Panel Sterowania" >> Opcje Folderów" i wybierz zakładkę "Widok"

 • W Windows XP Professional ujrzysz poniższe okno gdzie musi być zaznaczone "Użyj prostego udostępniania".

UWAGA: Jeśli w Windows XP Professional chcemy pozbyć się opcji "Użyj prostego udostępniania" z Opcji folderów, możesz użyć tego pliku rejestru: WinXP_Simple_Sharing_Off.reg. Jeśli chcesz włączyć znów tą opcje użyj tego pliku rejestru: WinXP_Simple_Sharing.reg. Użycie tych plików rejestru powoduje tylko że staje się ta opcja (nie) dostępna, nie mając wpływu na włączenie/wyłączenie samego prostego udostępniania w Windows XP Professional.

 •  W Windows XP Home to samo okno wygląda tak, jak poniżej czyli nie pozostawiając nam wyboru metody udostępniania czyli można właściwie sobie podarować zaglądanie tutaj

 • Żeby teraz komuś udostępnić jakiś katalog kliknij na wybranym folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu "Udostępnianie i zabezpieczenia..."

 • Za pierwszym razem musisz kliknąć łącze "Jeśli rozumiesz ryzyko, ale nadal chcesz udostępnić główny katalog dysku, kliknij tutaj."

 • Po tym zabiegu pojawi Ci się aktywna sekcja "Udostępnianie i zabezpieczenia w sieci"

 • Zaznacz "Udostępnij ten folder w sieci" oraz w polu "Nazwa udziału" wpisz nazwę pod jaka chcesz żeby był widoczny twój katalog.

 • W zakładce Udostępnienie jak powyżej zaznaczamy "Udostępnij ten folder" i następnie wybieramy:

  • Nazwa udziału - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "Pablik". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków jeśli chcemy udostępnić ten folder dla strasznych klientów takich jak Windows 95/98/Me. W przeciwnym wypadku nazwa udziału może mieć dłuższą wartość.

  • Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików -  Zaznaczenie tej opcji włącza pełen dostęp do udostępnionego zasobu.

Domyślnie w Windows XP bez zainstalowanego Service Pack 1, system będzie proponował udostępnienie dla "Wszystkich" z możliwością odczytu i zapisu, dlatego jeśli tego nie zmienisz twoje dane będą mogły być bez problemu usunięte poprzez otoczenie Sieciowe. W wersji Windows XP z zainstalowanym Service Pack 1, wprowadzono poprawki w domyślnym profilu działania prostego udostępniania. Dlatego też domyślnym zachowaniem jest udostępnianie danych tylko do odczytu. Dodatkowo poprzez proste udostępnianie, nie można udostępnić katalogów systemowych takich jak np. Windows i Program files. Żeby obejść to "zabezpieczenie" musisz wyłączyć proste udostępnianie.

UWAGA: Gdy jest włączone proste udostępnianie plików Windows XP Professional będzie domyślnie forsował logowanie na konto Gość. Żeby dowiedzieć się jak to zmienić przeczytaj dalej "Opis paru innych trudności jakie można napotkać". Natomiast w Windows XP Home zawsze będzie wymuszane logowanie na konto Gość.

na gorę

"Nieproste" udostępnianie plików - Windows XP Home

Windows XP Home oficjalnie wspiera tylko i wyłącznie proste udostępnianie plików. W rzeczywistości możesz używać w nim również "nieprostego" udostępniania . Masz co najmniej dwie metody żeby się "dobrać" w Windows XP Home do "nieprostego" udostępniania.

 1. Metoda "klasyczna" - z restartem systemu. Musisz Windows XP Home uruchomić w trybie awaryjnym z obsługą sieci, wtedy masz już dostępne tylko i wyłącznie "nieproste" udostępnianie. Po odpowiednim skonfigurowaniu udziału (w tym jego praw dostępu) uruchamiasz system już w trybie "normalnym". Co prawda znów widzisz tylko proste udostępnianie ale twój udział skonfigurowany w trybie awaryjnym zachowuje ustawienia. Czyli przeczytaj dalszy opis dla Windows 2000/XP Professional tyle że posiadasz te opcje w trybie awaryjnym. 

  Cechy tej metody to:

  • (+) pełna kontrola nad uprawnieniami na poziomie sieci dla udostępnianego zasobu 

  • (+) pełna kontrola nad uprawnieniami na poziomie systemu plików (tyczy systemu plików NTFS)

  • (+) możesz modyfikować limit podłączonych użytkowników

  • (+) możesz ustawić preferowany sposób buforowania 

  • (-) żeby cokolwiek zmienić musisz uruchamiać systemu w trybie awaryjnym z obsługą sieci, a restarty każdego mogą z czasem dobić

 2. Metoda z Shrpubw - bez restartu systemu. We Windows 2000/XP Professional no i w XP Home dostępne standardowo jest narzędzie do wspomagania udostępniania plików, które pozwala dowolnie ustawić uprawnienia dla udostępnionych zasobów. Uruchamiamy go wpisując "shrpubw" w menu "Start" > "Uruchom", w pierwszym etapie wybieramy co chcemy udostępnić i następnie w drugim etapie mamy możliwość zdefiniowania uprawnień do zasobu. Możemy wybrać spośród d trzech zdefiniowanych profili udostępnień lub zdefiniować całkowite własne uprawnienia poprzez zaznaczenie "Dostosuj uprawnienia udziału i folderu" i wybranie następnie "Niestandardowe". Użyjmy teraz zakładkę ustawiania uprawnień jak w Windows 2000/XP Professional. O programie Shrpubw możesz przeczytać również w dziale Programy wspomagające udostępnianie. 

  Cechy tej metody to:

  • (+) pełna kontrola nad uprawnieniami na poziomie sieci dla udostępnianego zasobu 

  • (+) żeby cokolwiek zmienić nie musisz restartować systemu

  • (-) praktycznie brak kontroli nad uprawnieniami na poziomie systemu plików (tyczy systemu plików NTFS)

  • (-) nie możesz modyfikować limitu podłączonych użytkowników

  • (-) nie możesz ustawić sposobu buforowania 

  Pamiętaj ze dodatkowo możesz się wspomóc poprzez modyfikacje wpisów o udostępnianiu w rejestrze systemu. Jest to szczególnie przydatnie to modyfikowania wpisów o limicie podłączonych użytkowników oraz sposobie buforowania. Opis znajdziesz w dziale Udostępnianie poprzez rejestr Windows.

  UWAGA: Mimo że możesz dodać do uprawnień udziału inne konta (oprócz konta Gość) i tak w dostępie sieciowym w Windows XP Home zostanie wymuszone logowanie na konto Gość. Dlatego ten opis w dużej mierze można traktować jako ciekawostkę.

  Żeby dowiedzieć się o jedynej  znanej metodzie dostępu na hasło w Windows XP Home przeczytaj dalej Udostępnianie "na hasło" i udostępnianie dla wybranych użytkowników -> Metoda prosta - nałożenie hasła na konto "Gość" -> Opis dla Windows XP Home.

"Nieproste" udostępnianie plików - Windows 2000/XP Professional/2003

 • W Windows XP Professional przejdź do "Panel Sterowania" >> Opcje Folderów" i wybierz zakładkę "Widok" i tym ogromne opcji odnajdź "Użyj prostego udostępniania plików" i odznacz to. W pozostałych wymienionych tu systemach tej czynności oczywiście nie trzeba wykonywać.

 • Teraz żeby teraz komuś udostępnić jakiś katalog kliknij na wybranym folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu "Udostępnianie i zabezpieczenia..."

 • Zaznacz "Udostępnij ten folder" oraz w polu "Nazwa udziału" wpisz nazwę pod jaka chcesz żeby był widoczny twój katalog

 • W zakładce Udostępnienie jak powyżej zaznaczamy "Udostępnij ten folder" i następnie wybieramy:

  • Nazwa udziału - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "Pablik". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków jeśli chcemy udostępnić ten folder dla strasznych klientów takich jak Windows 95/98/Me. W przeciwnym wypadku nazwa udziału może mieć dłuższą wartość.

  • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis czyli komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

  • Limit użytkowników - Ciekawa opcja pozwalająca zmniejszyć prawdopodobieństwo śmierci naszego dysku twardego z powodu stada ludzi podłączających się do nas i ściągających bez opamiętania ;-). Do wyboru mamy Dopuszczalne maksimum oraz Zezwalaj tylu użytkownikom i podanie liczby owych użytkowników.

  • Zauważ tylko że w Windows 2000/XP Professional możesz maksymalnie ustawić limit na 10 sesji (w Windows XP Home limit wynosi 5 sesji). Jeśli chcesz wiedzieć jak zwiększyć tą liczne zerknij na opis na końcu strony "Limity połączeń przychodzących i jak sobie z nimi radzić"

 • Następnie przejdź do "Uprawnienia" i jeżeli chcesz mieć udostępnione dla wszystkich to powinno wyglądać to jak na obrazku poniżej.

 • Jeśli ma to być udostępnienie ogólnodostępne powinno być tutaj "Wszyscy" (jest to zresztą standardowe ustawienie uprawnień), to jest właśnie m.in. nasz "Gość"

 • Zalecanie jest zmiana uprawnień szczególnie dla grupy "Wszyscy", należy odznaczyć opcje "Pełna kontrola" i "Zmiana", żeby nikt nam nie namieszał w udostępnionych plikach

 • Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia dla dostępu offline zajrzyj do zakładki "Buforowanie"

 • W "Ustawienia buforowania" standardowo zdefiniowane jest "Ręczne buforowanie dokumentów" ale w razie potrzeby możesz to zmienić lub zupełnie wyłączyć możliwość buforowania.

UWAGA: Gdy używasz "nieprostego" udostępniania plików Windows 2000/XP Professional będzie domyślnie uwierzytelniał użytkowników jako samych siebie a nie "Gości". Żeby dowiedzieć się jak to zmienić przeczytaj dalej "Opis paru innych trudności jakie można napotkać". 

na górę

Udostępnianie "na hasło" i udostępnianie dla wybranych użytkowników

Pewno zauważyłeś że w opisanych tutaj sposobach udostępnień brakowało opisu jak coś udostępnić na hasło lub tylko dla wybranych użytkowników. Windows 2000/XP korzysta z kontroli dostępu na poziomie użytkownika czyli nie ma tu "klasycznych" udostępnień na hasło znanych z Windows 95/98/Me, znanych przy kontroli dostępu na poziome zasobów.

Metoda prosta - nałożenie hasła na konto "Gość"

 • Opis dla Windows 2000/XP Professional
 • Przejdź do "Panel sterowania" -> "Narzędzia administracyjne" -> "Zarządzanie komputerem" -> "Użytkownicy i grupy lokalne" -> "Użytkownicy -> prawym przyciskiem myszy na "Gość" -> "ustawianie hasła" i wpisujemy nasze tajne hasło. 
 • Teraz jak ktoś przez sieć będzie chciał się dostać na nasz komputer, obojętnie do jakiego zasobu, będzie musiał wpisać użytkownika "Gość" i ustawione przez nas hasło.  
 • Opis dla Windows XP Home
 •  W tej wersji systemu można dostać się z LANu tylko jako "Gość", a na te konto nie można założyć hasła z poziomu zarządzania użytkownikami
 • Natomiast można nałożyć hasło na konto "Gość" poprzez Menu Start w polu "Uruchom" wpisując "control userpasswords2"
 • Teraz jak ktoś przez sieć będzie chciał się dostać na nasz komputer, obojętnie do jakiego zasobu, będzie musiał wpisać użytkownika "Gość" i ustawione przez nas hasło.

Wadą tej metody jest tylko jedno hasło, tak więc po jego wpisaniu dana osoba będzie miała dostęp do wszystkich udostępnionych przez nas zasobów. Można również ograniczyć możliwość logowania się na konto "Gość do konkretnych stacji, polecam poczytać w Pomocy o komendzie "net" a konkretnie "net share _tu_nazwa_udziału_ "

Metoda skomplikowana (ale lepsza) - wielu użytkowników

Najpierw wyjaśnienie że metoda ta działa tylko w Windows 2000/XP Professional, natomiast nie w wersji Home. Oczywiście w tej metodzie nie musi być włączonego konta Gość, wręcz jest zalecane żeby było wyłączone. Dobra teraz do roboty, poniżej jest prawie wszystko opisane więc miłej lektury.

Tworzenie nowych użytkowników

 • Przejdź do "Panel sterowania" -> "Narzędzia administracyjne" -> "Zarządzanie komputerem" -> "Użytkownicy i grupy lokalne" -> "Użytkownicy", z menu "Akcja" -> "Nowy użytkownik"
 • Tworzymy tylu użytkowników, ilu będzie korzystać z naszych katalogów na hasło, wypełniamy wszystkie potrzebne nam pola (najważniejsze są Nazwa użytkownika oraz Hasło i Potwierdź hasło) 
 • Odznaczamy opcję "Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu". 
 • Każdego użytkownika robimy członkiem grupy "Goście" (można też stworzyć dowolną grupę). 

Uwierzytelnianie użytkowników

 • Przejdź do "Panel sterowania" -> "Narzędzia administracyjne" -> "Zasady zabezpieczeń lokalnych" -> "Zasady lokalne" -> "Opcje zabezpieczeń" -> "Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych" ustawiamy na klasyczny - uwierzytelnianie użytkowników lokalnych, jako samych siebie. 

Wyłączanie logowania lokalnego

 • Ten krok nie jest konieczny ale jeśli nie chcemy żeby ci nowi użytkownicy logowali się na nasz komputer, a tylko poprzez sieć, to należy go wykonać
 •  Przejdź do "Zasady lokalne" -> "Przypisywanie praw użytkownika": -> "odmowa logowania lokalnego" 
 • Dodajemy tutaj wszystkich stworzonych wcześniej użytkowników (nie można dodać grupy, bo nie działa, należy wszystkich wymienić), 
 • No i jeszcze w opcji "Logowanie w trybie wsadowym" - dodajemy tutaj naszą grupę (Goście). 

Teraz każda osoba chcąca wejść na nasz komputer musi podać swojego użytkownika oraz ustawione przez nas hasło. 

Udostępnianie katalogu

 • No i najważniejsze: klikamy prawym na wybrany katalog -> "Właściwości" -> "Udostępnianie", wpisujemy to co chcemy, -> "Uprawnienia" i tutaj poprzez "Dodaj" ustawiamy dostęp tylko dla tego użytkowników, który ma mieć dostęp do danego katalogu. 
 • Jeśli jesteśmy członkiem Domeny Windows NT to możemy jeszcze wybrać użytkowników istniejących i uwierzytelniających się za pomocą serwera (kontrolera domeny NT czyli Archiwum w naszej sieci), przy wybieraniu tylko trzeba podać "Lokalizacje" z grupy roboczej "Wariaci". Jak widać opcja "Lokalizacje" pozwala wybrać skąd będą pobierani użytkownicy i przez kogo uwierzytelniani. Jeśli twój komputer nie jest członkiem domeny NT możesz tylko wybierać użytkowników lokalnego komputera.
 • Konta użytkowników zaznaczone czerwoną "pieczątką" są kontami wyłączonymi i dlatego nie ma sensu dla nich cokolwiek udostępniać.

UWAGA: Żeby jeszcze bardziej skomplikować życie użytkownikom możesz ustawić, że dany użytkownik może logować się tylko w określonych godzinach lub tylko z danego komputera. Dzięki tym ograniczeniom będziesz miał jeszcze wierszą kontrole kto, kiedy i skąd się podłączą do twoich udostępnianych zasobów. Jak tego dokonać przeczytaj w dziale Użytkownicy i uprawnienia - Windows 2000/XP/2003 w punktach "Określenie godzin logowania dla danego użytkownika" oraz " Określenie listy komputerów z jakich dany użytkownik może się logować ".

na gorę

Access-based Enumeration - Windows 2003 SP1

Access-based Enumeration pozwala ukryć foldery i pliki w udostępnieniach dla użytkowników którzy nie mają do nich uprawnień. Czyli pozwala to na "ukrycie" plików do których użytkownik nie ma dostępu. Wymagane w tym celu jest posiadanie Windows 2003 wraz z dodatkiem Service Pack 1. Dodatkowo należy mieć zainstalowane rozszerzenie Access-based Enumeration, które można pobrać za darmo z Microsoft Download Center - Windows Server 2003 Access-based Enumeration. Owe rozszerzenie (w skrócie ABE) składa się z programu wiersza poleceń oraz interfejsu graficznego, przedstawionego poniżej i dostępnego we właściwościach folderu.

Access-based Enumeration można włączyć tylko dla wybranego folderu lub dla wszystkich folderów udostępnianych w Windows 2003 SP1. Dodatkowo w pakiecie dostarczane jest narzędzie wiersza poleceń w postaci ABECMD.exe. Dodatkowo możesz użyć w tym celu darmowego programu ShrFlgs, do pobrania ze strony domowej - http://www.joeware.net/win/free/tools/shrflgs.htm.

NET SHARE

W wierszu poleceń możesz udostępniać i modyfikować zasoby dzięki komendzie NET SHARE. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę udostępnionych zasobów na twoim komputerze. Wywołanie komendy poprzez:

NET SHARE udostępnienie - Wyświetli informacje o udostępnionym zasobie na twoim komputerze.

Pozostałe przydatne zastosowania komendy NET SHARE:

NET SHARE  udostępnienie=dysk:ścieżka [/REMARK="tekst"] [/USERS:liczba | /UNLIMITED] [/CACHE:Manual | Automatic | No ] - Udostępni zasób dyskowy udostępnienie na podanym dysku i ścieżce. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie [/REMARK="tekst"] [/USERS:liczba | /UNLIMITED] [/CACHE:Manual | Automatic | No ] - Zmodyfikuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.
NET SHARE  udostępnienie /DELETE - Skasuje zasób udostępnienie na twoim komputerze.

NET SHARE  * /DELETE - Skasuje wszystkie zasoby udostępnione na twoim komputerze.
Przełączniki komendy NET SHARE:

udostępnienie - Nazwa udziału dyskowego lub drukarki jako LPT jaki chcemy udostępnić, zmodyfikować lub wyświetlić informacje o nim. Owa nazwa nie może zawierać więcej niż 12 znaków jeśli chcemy udostępnić udział dla starszych klientów jak Windows 95/98/Me lub 3.11.

dysk:ścieżka - Pełna ścieżka do katalogu jaki chcemy udostępnić

/REMARK="tekst" - Komentarz do udostępnionego udziału.

/USERS:liczba - Nadanie dostępu do udziału maksymalnie podanej liczbie użytkowników. Oczywiście nie więcej niż dana wersja Windows to umożliwia (XP Home - 5, 2000/XP Professional - 10).

 /UNLIMITED
- Nadanie dostępu do udziału nieograniczonej liczby użytkowników. Oczywiście nie więcej niż dana wersja Windows to umożliwia (XP Home - 5, 2000/XP Professional - 10).

/DELETE - Skasowanie danego udostępnienia, jeśli użyjesz zamiast nazwy udostępnienie znaku * wtedy skasujesz wszystkie udostępnienia. Zamiast pisania długiego przełącznika /DELETE możesz użyć krótszego /d.

/CACHE:Manual | Automatic | No - Ustawienia buforowania dla udostępnionego udziału. Opcje pozwalają ustawić ręczne, automatyczne lub brak buforowania u klientów.

/CACHE:Manual | Documents | Programs | None - W Windows XP został wprowadzony nowy podział trybów buforowania dla udostępnionego udziału. Opcje pozwalają ustawić ręczne, buforowanie dokumentów, buforowanie klientów programów i dokumentów lub brak buforowania u klientów.

UWAGA: Zauważ że używając komendy NET SHARE, nie ma możliwości ustawienia praw do udostępnienia. Możesz to uczynić tylko poprzez komendę CACLS działającą na poziomie systemu plików NTFS i jego praw dostępu. Komenda CACLS została opinana w dziale Uprawnienia systemu plików NTFS na stronie Użytkownicy i uprawnienia - Windows 2000/XP/2003.

Opis paru innych trudności jakie można napotkać

 • Jeżeli katalog znajduje się na partycji NTFS, to należy zadbać żeby dani użytkownicy mieli dostęp z poziomu uprawnień systemu plików. Możemy też ustawić pełny dostęp dla grupy "Goście", a szczegółami można się pobawić już w zabezpieczeniach danego folderu przy udostępnianiu.
 • W Windows XP/2003 posiada wbudowany Firewall ("Zapora połączenia internetowego"), należy pamiętać o udostępnieniu poprzez niego odpowiednich portów. Żeby się dowiedzieć jak to zrobić czytaj Zapora połaczenia internetowego (ICF) - opis dla Windows.
 • W Windows XP jest cos takiego jeszcze jak odmowa dostępu do komputera.... Czyli przejdź do "Panelu sterowania" >> "Narzędzia administracyjne" >> "Ustawienia zabezpieczeń lokalnych" i wybieramy w nowo otwartym oknie "Zasady lokalne" i "Przypisywanie praw użytkownikom". Teraz odszukujemy z prawej "Odmowa dostępu dla tego komputera z sieci" i na tej liście nie może być użytkowników uprawnionych do dostępu z sieci czyli m.in. w większości wypadków nie powinno być tu konta "Gość".
 • Jeśli udostępniłeś jakiś udział dla konta zdefiniowanego na twoim systemie i nie nadąłeś temu kontu hasła to standardowo system nie wpuści takiego użytkownika poprzez sieć, ewentualnie przerzuci go na konto Gość. Oczywiście nie dotyczy to samego konta Gość. Jak to zmienić przeczytaj Puste hasła w Użytkownicy i uprawnienia - Windows 2000/XP/2003.
 • Jeśli używasz prostego udostępniania plików w Windows XP lub w paru innych wypadkach również w Windows 2000 system może wymuszać standardowo dostęp do udziałów poprzez sieć przy użyciu tylko konta Gość. Żeby to zmienić w Windows XP Professional czyli żeby userów uznawało za samych siebie a nie gości, wiec w Windows XP Professional:
  Panel sterowania >> Narzędzia administracyjne >> Ustawienia zabezpieczeń lokalnych >> zasady lokalne >> Dostęp sieciowy: udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych i tu teraz zmień z "tylko gość..." na "klasyczny..." czyli każdy user jako user a nie gość (W Windows 2000 standardowo jest "tryb klasyczny). Możesz też to zmienić poprzez rejestr systemu (w Windows XP Home nie można zmienić forsowania na konto Gość, system zignoruje nawet zmiany w rejestrze), użyj do tego poniższych plików rejestru:
  • WinXP_Forceguest_Off.reg - Wyłącza forsowanie użytkowników na konto Gość czyli model klasyczny każdy uzytkownik jest widziany jako on sam. Dodatkowo w Windows XP Professional spowoduje to przełączenie udostępniania na tryb "nieprosty".
  • WinXP_Forceguest.reg - Włącza forsowanie użytkowników na konto Gość czyli dostęp jest tylko możliwy poprzez konto Gość. Dodatkowo w Windows XP Professional spowoduje to przełączenie na tryb prostego udostępniania.
 • No i jeszcze czasem może warto przeczytać artykuły bazy wiedzy Microsoftu:

  Limity połączeń przychodzących i jak sobie z nimi radzić

  Wszystkie systemy Windows z rodziny NT "nieserwerowe", czyli Windows Workstation NT 3.5, 3.51, 4.0 oraz Windows 2000/XP Professional i Home, posiadają ograniczenia m.in. do ilości połączeń przychodzących, W tym wypadku interesują nas ograniczenia tyczące połączeń do zasobów udostępnionych w otoczeniu sieciowym. W systemach Windows Workstation NT 3.5, 3.51, 4.0 oraz Windows 2000/XP Professional limit połączeń przychodzących wynosi 10, natomiast w Windows XP Home tylko 5. Dla przykładu Windows 2000/2003 Server pozwala ustawić limit połączeń przychodzących na 36767.

  Istnieją zasadniczo dwie metody żeby poradzić sobie z tymi ograniczeniami bez nabywania Windows Server:

  • Standardowo Windows rozłącza połączenia przychodzące po 15 minutach nieaktywności, można ten czas skrócić, żeby np. rozłączał od razu praktycznie nieaktywne połączenia lub chociaż skrócił ten czas. Dzięki temu rozwiązaniu będzie większa rotacja klientów w połączeniach przychodzących, oczywiście limit pozostanie bez zmian. Żeby zmienić czas autorozłączania możemy to wykonać przy pomocy komendy:
   net config server /autodisconnect: czas_w_minutach
   czas_w_minutach może przyjmować wartości od od -1 do 65535 minut, gdzie -1 to wyłączenie funkcji autorozłączania, natomiast ustawienie 0, powoduję że klienci będą rozłączani prawie natychmiast.
   Niestety ta metoda działa tylko do ponownego uruchomienia systemu, wtedy zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest edycja klucza rejestru:
   \System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
   Wartość DWORD autodisconnect, standardowo ma wartość 15
   Wystarczy zmienić tą wartość na pożądaną przez nas, w minutach może ona wynosić od 0 do 4294967295. Żeby ustawić tą wartość na zero czyli natychmiastowe rozłączenie możesz użyć tego pliku rejestru WinXP_Autodisconnect_0.reg. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat odsyłam do bazy wiedzy Microsoftu:
  • Żeby zwiększyć bezpośrednio limit połączeń przychodzących możemy użyć programów "zmieniających" nasz Windows w wersje Server, a przez to nasz system przyjmie ponad 10 połączeń przychodzących. Jeśli chcesz wiedzieć jak zwiększyć tą liczne zerknij na opis do programu NTSwitch w dziale Programy wspomagające udostępnianie. Należy tylko jeszcze zaznaczyć że używanie tego typu programów jest co najmniej wątpliwe prawnie.
    

na gorę

Drukuj Dokument