| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 27/07/2003 :: modyfikacja: ---
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Mapowane dyski sieciowe w rejestrze Windows

Informacje o wszystkich zmapowanych dyskach sieciowych, przy których została zaznaczona opcja "Połącz ponownie po zalogowaniu", są zapisywane w rejestrze w kluczu:

HKEY_CURRENT_USER\Network\<litera_dysku>

 • ConnectionsType - Wartość DWORD, może przyjmować wartości:

  • standardowo ustawiona na 1, wtedy zmapowany dysk zawsze będzie pokazywany w Exploratorze Windows

  • jeśli zmienimy wartość na 0, wtedy jeśli dysk sieciowy z jakiś względów nie będzie mógł być zmapowany, podczas logowania do systemu, to nie pojawi on się w ogóle w Exploratorze Windows, a konkretnie w oknie "Mój komputer"

 • DeferFlags - Wartość DWORD, może przyjmować wartości:  

  • 4 - ustawienie standardowe oznaczające że mapujemy dysk przy użyciu domyślnych ustawień użytkownika i hasła dostępu do zasobu czyli najczęściej konto Gość lub użytkownik taki sam jak zalogowany na naszym systemie. Nawet jeśli mamy w rejestrze zdefiniowana wartość UserName, zostanie ona zignorowana.

  • 1 - taka wartość powoduje że dysk będzie mapowany na użytkownika zdefiniowanego w wartości UserName, jeśli jest ona pusta to zostanie ona wyzerowana i zalogujemy się na domyślne konto czyli najczęściej ość lub użytkownik taki sam jak zalogowany na naszym systemie

 • ProviderName - Wartość ciągu (REG_SZ) będąca opisem rodzaju zasobu, tutaj "Microsoft Windows Network".

 • ProviderType - Wartość DWORD, określający typ zmapowanego dysku, tutaj przyjmuje wartość 20000 (szesnastkowo) lub 131072 w systemie dziesiętnym

 • RemotePath - Wartość ciągu (REG_SZ) określająca ścieżkę sieciową do zmapowanego zasobu w formie \\Komputer\Zasób.

 • UserName - Jeśli wybraliśmy opcje "Połącz używając innej nazwy użytkownika", zostanie utworzona wartość ciągu (REG_SZ) o nazwie UserName zawierająca nazwę użytkownika w postaci Komputer\użytkownik lub Domena\użytkownik. Hasło  nie jest zapisywane w ogóle dlatego po ponownym uruchomieniu systemu będziemy musieli wpisać ponownie hasło.


Drukuj Dokument