| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 14/03/2004 :: modyfikacja: 04/06/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Zarządzanie zasobami udostępnionymi - Mac OS X

W systemach Mac OS X tak jak w Samba/Unix podstawowym programem do zarządzania udostępnieniami jest tylko konsolowy smbstatus. Wszystkie inne są praktycznie tylko graficznymi nakładkami na ten standardowy program z pakietu Samba. Dodatkowo pakiet Samba umożliwia logowanie zdarzeń do dzienników tzw. logów.

smbstatus

Wraz z pakietem Samba również w Mac OS X jest dostarczany program do kontroli udostępnień z poziomu konsoli, wywołujemy go poleceniem: smbstatus w oknie terminala. W standardowym wywołaniu przykładowy wydruk z programu wygląda w tym stylu:

Jeśli chcielibyśmy wyłączyć rejestrowanie połączeń w pliku statusu, a przez to smbstatus nie mógłby pokazywać aktualnych danych wystarczy w pliku konfiguracyjnym samby w sekcji [global] wpisać:

status = no

Domyślnie ta opcja jest włączona, czyli są rejestrowane aktualne połączenia.

Samba Sharing Package (SSP)

Samba Sharing Package (SSP) jest wszechstronnym programem wspomagającym dla pakietu Samba dla Mac OS X. Posiada on m.in. zakładkę "Connections" w której w postaci graficznej jest wyświetlony monit programu smbstatus. Niestety obecnie (początek 2004r.) program SSP nie jest kompatybilny z Mac OS X 10.3 (Pantera).

W zakładce "Configurations" możemy wyedytować, dodać, skasować i "sklonować" pliki konfiguracyjne Samby zdefiniowane w naszym Mac OS X. Jest to bardzo przydatna opcja pozwalająca szybko się przełączać miedzy różnymi profilami udostępnień.

W ostatniej zakładce "Extras" możemy podejrzeć i skasować logi (dzienniki zdarzeń) Samby.

Pozostałe zakładki programu SSP w których bawimy się konfiguracja udostępnień oraz karteczkami Winpopup zostały omówione odpowiednio  działach Udostępnianie Plików i Drukarek oraz Karteczki WinPopup.

Samba Sharing Package (SSP) jest darmowy i możesz go pobrać z http://xamba.sourceforge.net/ssp/index.shtml

Login Accounting Server

Program Login Accounting Server jest analizatorem graficznym logów AppleFileServer oraz Samby. Login Accounting Server pokazuje logowania i wylogowania użytkowników, aktywne adresy IP oraz pliki, dodatkowo może generować raporty z okresu czasu. Program oficjalnie wspiera zarówno wersje systemu 10.2 (Jaguar) jak i nowsze.

Login Accounting Server jest płatny i możesz go pobrać z http://www.brightlightsoftware.com/products.html

File Monitor

Program File Monitor został stworzony do monitorowania zmian w plikach i folderach. Program po dodaniu jakiegoś folderu lub pliku pod nadzór, umożliwia poinformowane na różne sposoby (sygnał dźwiękowy, okienko, email) o zmianie dacie modyfikacji oraz rozmiaru tudzież liczby plików w folderze. Samo monitorowaie może się odbywac bezprzerwy od włączenia programu jak i tylko poprzez określony czas. File Monitor nadaje się doskonale do monitorowania folderów i plików lokalnych jak i tych udostępnionych w sieci choćby poprzez SMB.

Program File Monitor jest darmowy i możesz je pobrać z - http://alphaomega.software.free.fr/filemonitor/File%20Monitor.html

xSMB

Program xSMB monitoruje udostępnienie SMB na twoim Mac OS X zagnierzdzając się w pasku statusu i wyświetlając aktualne połączenia. Do tej samej rodziny programów należy też xWho monitorujący kto jest zalogowany oraz xAFP odpowiedzialny za monitoring zasobów AFP. Program xSMB oficjalnie wspiera zarówno wersje systemu 10.2 (Jaguar) jak i 10.3 (Pantera).

Programy xSMB, xWho, xAFP są darmowe i możesz je pobrać z - http://www.xeir.com/Drukuj Dokument