| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

utworzono: 15/07/2006 :: modyfikacja: 06/08/2006
autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl

Udostępnianie Plików i Drukarek - Windows NT 4.0

W Windows NT 4.0 współdzielenie udostępnionych zasobów odbywa się w trybie uwierzytelniania na poziomie użytkownika, czyli nie ma tu "klasycznych" udostępnień na hasło znanych z Windows 95/98/Me. Tutaj jeśli chcemy dać komuś dostęp na hasło tworzymy użytkownika w systemie lub przydzielamy poprzez użytkownika z Domeny NT. Może się czujesz teraz trochę skołowany dlatego przy każdej metodzie będzie zaznaczone na jakim systemie ona działa, czyli do dzieła.

Przygotowanie systemu  
 • Żeby sprawdzić czy masz już zainstalowane "Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks" przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości".

 • Jeśli chcesz mieć możliwość udostępniania dla "Wszystkich" (raczej na pewno chcesz ;-) musisz włączyć w systemie konto "Gość", za pomocą którego ci "Wszyscy" będą oglądać twoje udostępnione zasoby
 • Można to zrobić poprzez "Menadżer użytkowników" (User Manager) znajdujący się w Menu Start, gdzie należy wybrać konto Gość i je włączyć, jak pokazano na obrazku poniżej.

na gorę

Udostępnianie plików - Windows NT 4.0

 • Teraz żeby teraz komuś udostępnić jakiś katalog kliknij na wybranym folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu "Udostępnianie"

 • W zakładce Udostępnienie jak powyżej zaznaczamy "Udostępnij jako" i następnie wybieramy:

  • Nazwa udziału - Czyli nazwa pod jaką ma być widoczny katalog tutaj "WIN". Owa nazwa musi być unikalna dla tego komputera oraz składać się może z liter, cyfr i symboli ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ' - . ale nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków.

  • Komentarz -  Nieobowiązkowy wpis czyli komentarz, który nie może mieć więcej niż 48 znaków.

  • Limit użytkowników - Ciekawa opcja pozwalająca zmniejszyć prawdopodobieństwo śmierci naszego dysku twardego z powodu stada ludzi podłączających się do nas i ściągających bez opamiętania ;-). Do wyboru mamy Dopuszczalne maksimum oraz Liczba użytkownikom i podanie liczby owych użytkowników.

  • Zauważ tylko że w Windows NT 4.0  możesz maksymalnie ustawić limit na 10 sesji. Jeśli chcesz wiedzieć jak zwiększyć tą liczne zerknij na opis na końcu strony "Limity połączeń przychodzących i jak sobie z nimi radzić"

 • Następnie przejdź do "Uprawnienia" i jeżeli chcesz mieć udostępnione dla wszystkich to powinno wyglądać to jak na obrazku poniżej.

 • Jeśli ma to być udostępnienie ogólnodostępne powinno być tutaj "Wszyscy" (jest to zresztą standardowe ustawienie uprawnień), to jest właśnie m.in. nasz "Gość"

 • Zalecanie jest zmiana uprawnień szczególnie dla grupy "Wszyscy", należy odznaczyć opcje "Pełna kontrola" i "Zmiana", żeby nikt nam nie namieszał w udostępnionych plikach

na górę

NET SHARE

W wierszu poleceń możesz udostępniać i modyfikować zasoby dzięki komendzie NET SHARE. Użycie jej bez parametrów wyświetli listę udostępnionych zasobów na twoim komputerze. Wywołanie komendy poprzez:

NET SHARE udostępnienie - Wyświetli informacje o udostępnionym zasobie na twoim komputerze.

Pozostałe przydatne zastosowania komendy NET SHARE:

NET SHARE  udostępnienie=dysk:ścieżka [/REMARK="tekst"] [/USERS:liczba | /UNLIMITED]  - Udostępni zasób dyskowy udostępnienie na podanym dysku i ścieżce. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.

NET SHARE  udostępnienie [/REMARK="tekst"] [/USERS:liczba | /UNLIMITED]  - Zmodyfikuje zasób udostępnienie na twoim komputerze. Opcjonalne przełączniki zostały wyjaśnione poniżej.
NET SHARE  udostępnienie /DELETE - Skasuje zasób udostępnienie na twoim komputerze.

NET SHARE  * /DELETE - Skasuje wszystkie zasoby udostępnione na twoim komputerze.
Przełączniki komendy NET SHARE:

udostępnienie - Nazwa udziału dyskowego lub drukarki jako LPT jaki chcemy udostępnić, zmodyfikować lub wyświetlić informacje o nim. Owa nazwa nie może zawierać więcej niż 12 znaków.

dysk:ścieżka - Pełna ścieżka do katalogu jaki chcemy udostępnić

/REMARK="tekst" - Komentarz do udostępnionego udziału.

/USERS:liczba - Nadanie dostępu do udziału maksymalnie podanej liczbie użytkowników. Oczywiście nie więcej niż dana wersja Windows to umożliwia (XP Home - 5, 2000/XP Professional - 10).

 /UNLIMITED
- Nadanie dostępu do udziału nieograniczonej liczby użytkowników. Oczywiście nie więcej niż dana wersja Windows to umożliwia (XP Home - 5, 2000/XP Professional - 10).

/DELETE - Skasowanie danego udostępnienia, jeśli użyjesz zamiast nazwy udostępnienie znaku * wtedy skasujesz wszystkie udostępnienia. Zamiast pisania długiego przełącznika /DELETE możesz użyć krótszego /d.

Limity połączeń przychodzących i jak sobie z nimi radzić

Wszystkie systemy Windows z rodziny NT "nieserwerowe", czyli Windows Workstation NT 3.5, 3.51, 4.0 oraz Windows 2000/XP Professional i Home, posiadają ograniczenia m.in. do ilości połączeń przychodzących, W tym wypadku interesują nas ograniczenia tyczące połączeń do zasobów udostępnionych w otoczeniu sieciowym. W systemach Windows Workstation NT 3.5, 3.51, 4.0 oraz Windows 2000/XP Professional limit połączeń przychodzących wynosi 10, natomiast w Windows XP Home tylko 5. Dla przykładu Windows 2000/2003 Server pozwala ustawić limit połączeń przychodzących na 36767.

Istnieją zasadniczo dwie metody żeby poradzić sobie z tymi ograniczeniami bez nabywania Windows Server:

 • Standardowo Windows rozłącza połączenia przychodzące po 15 minutach nieaktywności, można ten czas skrócić, żeby np. rozłączał od razu praktycznie nieaktywne połączenia lub chociaż skrócił ten czas. Dzięki temu rozwiązaniu będzie większa rotacja klientów w połączeniach przychodzących, oczywiście limit pozostanie bez zmian. Żeby zmienić czas autorozłączania możemy to wykonać przy pomocy komendy:
  net config server /autodisconnect: czas_w_minutach
  czas_w_minutach może przyjmować wartości od od -1 do 65535 minut, gdzie -1 to wyłączenie funkcji autorozłączania, natomiast ustawienie 0, powoduję że klienci będą rozłączani prawie natychmiast.
  Niestety ta metoda działa tylko do ponownego uruchomienia systemu, wtedy zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest edycja klucza rejestru:
  \System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  Wartość DWORD autodisconnect, standardowo ma wartość 15
  Wystarczy zmienić tą wartość na pożądaną przez nas, w minutach może ona wynosić od 0 do 4294967295. Żeby ustawić tą wartość na zero czyli natychmiastowe rozłączenie możesz użyć tego pliku rejestru WinXP_Autodisconnect_0.reg. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat odsyłam do bazy wiedzy Microsoftu:
 • Żeby zwiększyć bezpośrednio limit połączeń przychodzących możemy użyć programów "zmieniających" nasz Windows w wersje Server, a przez to nasz system przyjmie ponad 10 połączeń przychodzących. Jeśli chcesz wiedzieć jak zwiększyć tą liczne zerknij na opis do programu NTSwitch w dziale Programy wspomagające udostępnianie. Należy tylko jeszcze zaznaczyć że używanie tego typu programów jest co najmniej wątpliwe prawnie.

na gorę

Drukuj Dokument