| Siec TCP/IP || Otoczenie Sieciowe || Poczta || Usnet || FTP || Konto Shellowe || Czat || IRC || Serwer PROXY |

Usenet/News czyli grupy dyskusyjne

Wyobraź sobie globalną ogólnie dostępną gazetę która jest na bieżąco aktualizowana i której autorami są miliony osób. Ich artykuły (zwane w Usenecie często postami) może czytać każdy i każdy może je pisać, które się ukazują w poszczególnych tematycznych działach (zwanych w Usenecie grupami) i to zaraz po ich napisaniu. Artykuły (posty) mogą być na różne tematy zgodne z tematyką danego działu (grupy), możesz w nich pisać/czytać o jakiś wydarzeniach, o twoim hobby, podzielić się z resztą czytelników jakimś dowcipem, prosić o radę w różnych dziedzinach lub dowiedzieć się co się dzieje w twoim mieście. Tematyka grup jest tak szeroka że każdy może znaleźć coś dla siebie, a jeśli jednak dojdziesz do wniosku że brakuje ci jakiejś grupy można rozpocząć starania żeby ją założyć. Wyobraź sobie właśnie taką gazetę która każdego chyba może zainteresować ze względu na ilość działów (grup) i znajdujących się w niej artykułów i porad. UTOPIA ? ... NIE, taką właśnie "gazetą" jest Usenet czyli News lub jak to woli grupy dyskusyjne.

Żeby używać Usenetu potrzebujesz konta pocztowego, "namiarów" na serwer news (np. news.tpi.pl) za pomocą którego będziesz czytał i pisał na grupy dyskusyjne oraz klienta czyli czytnika news, których konfiguracja jest opisana poniżej.

Konfiguracja news w Outlook Express
Konfiguracja news w Mozilla Mail/ Netscape Mail/ Mozilla Thunderbird
Konfiguracja news w Opera Mail - M2

Konfiguracja poczty w Knode
Konfiguracja poczty w Pan

Podgląd klientów news Podgląd klientów poczty


Drukuj Dokument