Strona główna - HTML dla bardzo początkujących - Etykieta webmastera - Struktura dokumentu - Czcionki - Bloki - Odsyłacze - Wykazy - Grafika i multimedia - Tabele - Style - Ramki - Pływające ramki - Formularze - Response-O-Matic - TopNet Mailer - Liczniki wizyt - Księga gości - Kanały informacyjne - Wprowadzenie do JavaScript - Przykłady skryptów - Narzędzia - Słowniczek - Znaki specjalne - Ankieta - KoloryUwagi ogólne | Struktura kanału | Tworzenie strony wprowadzającej | Budowa pliku CDF


Tworzenie kanału informacyjnego


[hand]Uwagi ogólne

Kanały informacyjne to sposób dostarczania informacji na biurko użytkownika. Kanał jest swego rodzaju biuletynem, składającym się z pewnej liczby stron, do których mamy łatwy dostęp za pomocą funkcji przeglądarki Internet Explorer 4 lub nowszej.

Czytelnik naszego serwisu może zaabonować kanał informacyjny i przeglądać online lub wczytać na dysk i zająć się lekturą po odłączeniu od Internetu, co zmniejsza rachunki telefoniczne. Kanał informacyjny, sporządzony w zaproponowanym przez Microsoft formacie CDF (Channel Definition Format), automatyzuje szereg operacji i podsuwa czytelnikowi gotową informację, która zmienia się w czasie.

Zwróćmy uwagę, że dostarczane razem z IE4 definicje kanałów "platynowych" kryją pod sobą wielką pracę całych zespołów, a Microsoft stawia tej kategorii kanałów duże wymagania (codzienna aktualizacja, użycie dynamicznego HTML).

W Internet Explorerze 5 kanały straciły swoją uprzywilejowaną pozycję na rzecz przeglądania offline - zostały nawet usunięte z paska narzędziowego. Traktujmy je więc jak schyłkową formę przekazu informacji. Bill Gates sam stwierdził, że zainteresowanie użytkowników okazało się znacznie mniejsze niż pierwotnie sądzono. Obecnie można po prostu dołączyć dowolną stronę do listy Ulubionych i zaznaczyć, że chcemy ją także przeglądać offline.

W niniejszym rozdziale przedstawimy sposób sprzygotowania prostego kanału informacyjnego - pamiętajmy cały czas o odmiennym traktowaniu kanałów przez IE4 i IE5.

[hand]Struktura kanału

Kanał informacyjny składa się z trzech istotnych składników: strony wprowadzającej (Default Introduction Web Page), pliku CDF oraz właściwego serwisu informacyjnego.

Strona wprowadzająca, do której odsyłacz powinien się znajdować w prowadzonej przez nas witrynie internetowej, zawiera informacje o kanale informacyjnym oraz odsyłacz do pliku CDF, za pomocą którego czytelnik może dokonać subskrypcji kanału.

nasza witryna === > strona wprowadzająca kanału === > odsyłacz do pliku CDF

Plik CDF jest zwykłym plikiem tekstowym, który redagujemy przy użyciu stosunkowo prostych poleceń (tagów) pochodzących ze specyfikacji Channel Definition Format.

Właściwy serwis informacyjny to po prostu zestaw stron, które będą abonowane przez czytelnika, i które będzie mógł czytać.

[hand]Tworzenie strony wprowadzającej

Strona wprowadzająca jest zwykłą stroną HTML, informującą o zawartości kanału i zawierającą odsyłacz do pliku CDF. Informacja wstępna może być zredagowana w dowolny sposób, natomiast najistotniejszy jest odsyłacz do CDF, pozwalającego zaabonować kanał.

Jeśli mamy gotowy plik CDF a przynajmniej wiemy, jaka będzie jego nazwa), wystarczy dać do niego odsyłacz, np.:

<a href="http://.../plik.cdf">Zaabonuj nasz kanał</a>

Kliknięcie na takim odsyłaczu uruchomi proces subskrypcji, realizowany przez przeglądarkę (IE4).

Sukskrybent kanału może kliknąć na przycisku Dostosuj i określić kolejno:

Warto wstawić grafikę zalecaną przez Microsoft (button.gif) i objąć ją odsyłaczem do kanału, np.:

<a href="przysmak.cdf"><img src="button.gif" width=110 height=24 alt="Dodaj kanał 'Przysmaki'" border="0"></a>Uwaga 1: ponieważ kanały mogą abonować jedynie posiadacze Internet Explorera 4, od wersji Preview Release 2, inni użytkownicy nie mają dostępu do tej funkcji. Gdy posiadacz Navigatora kliknie na takim odsyłaczu, przeglądarka będzie chciała albo otworzyć plik CDF, albo zapisać go na dysku. Aby nie mylić posiadaczy przeglądarek innych niż IE4 Preview 2 lub nowsza, Microsoft zaleca wstawienie specjalnego skryptu, którego przykładowa postać wygląda następująco:

<!--- No CDF Support Redirect --->
<a href="niemasz.html" id="IEAnchor">
<script>
currVer = navigator.appVersion;
startMSIE = currVer.indexOf('MSIE ',0);
endMSIE = currVer.indexOf(';',startMSIE + 5)
if ((startMSIE > 0) && (parseFloat(currVer.substring(startMSIE+5, endMSIE)) >= 4.0) && (currVer.substring(startMSIE+5, endMSIE) != '4.0b1'))
{IEAnchor.href="plik.cdf"}
</script>zaabonuj nasz kanał
</a>
<!--- END No CDF Support Redirect --->

Proszę zwrócić uwagę na wyróżnione czerwonym kolorem elementy:
niemasz.html to nazwa strony, na której zamieścimy informację w rodzaju "przykro mi, nie używasz Internet Explorera 4 Preview 2 lub nowszego"
plik.cdf to nazwa naszego pliku konfiguracyjnego.
Gdy np. posiadacz Navigatora kliknie na odsyłaczu do CDF, zostanie przeniesiony na stronę "niemasz.html".

Oczywiście użycie tego skryptu nie jest obowiązkowe.

Uwaga 2: W Internet Explorerze 5 proces subskrypcji przebiega nieco inaczej. Gdy przeglądarka zapyta, co chcemy zrobić z plikiem, należy go otworzyć z bieżącej lokalizacji i w okienku Ulubione dodać do listy kanałów lub jakiegokolwiek innego foldera.


[hand]Budowa pliku CDF

Jak wspomniano wyżej, plik CDF jest plikiem tekstowym, który można utworzyć w najprostszym edytorze tekstów. Warto jednak korzystać z wyspecjalizowanych narzędzi - wspomaganie kanałów informacyjnych zawierają m.in. FrontPage 98, Tiger95 i szereg innych edytorów. Pojawiły się także odrębne kreatory plików CDF.

Przyjrzyjmy się budowie pliku konfiguracyjnego CDF dla przykładowego serwisu "Przysmaki", prowadzonego przez wyimaginowaną firmę PetLovers S.A.

<?XML VERSION="1.0" ENCODING="windows-1250" ?>

Deklaracja języka XML (Extensible Markup Language), na którym jest oparty format CDF.

<CHANNEL

Otwarcie pliku konfiguracyjnego, a tym samym kanału.

HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/przysmak.htm"
BASE="http://www.pckurier.pl/html/kanal/"
SELF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/przysmak.cdf">

Pierwszy wiersz informuje o adresie strony wprowadzającej kanału. Drugi wiersz podaje punkt bazowy dla wszystkich dokumentów - zazwyczaj jest nim adres całej witryny internetowej lub folderu z kanałem. Trzeci wiersz podaje adres pliku konfiguracyjnego CDF. Zwróćmy uwagę, że podawane są adresy absolutne plików (pełne adresy internetowe).

<TITLE>Przysmaki dla naszych zwierzaków</TITLE>

Tytuł kanału, który będzie widoczny jako opis na liście kanałów (gdy klikniemy na przycisku Kanały w przeglądarce) i jako taki sam opis kanału w folderze Ulubione - Kanały, a także jako dymkowa pomoc nad ikoną kanału w Channel Bar na pulpicie Windows 95.

<LOGO HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/80x32.gif" STYLE="IMAGE" />

Adres obrazka GIF, który będzie ikoną kanału, widoczną w pasku z kanałami (Channel Bar) na pulpicie. Ikona powinna mieć 80 pikseli szerokości i 32 piksele wysokości. Jeśli nie podamy żadnej ikony, zastosowana zostanie domyślna ikona przeglądarki.

<LOGO HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/194x32.gif" STYLE="IMAGE-WIDE" />

Adres obrazka GIF, który będzie ikoną kanału, widoczną w pasku z kanałami w przeglądarce, gdy przesuniemy kursor myszki nad dany kanał. Ikona powinna mieć 194 pikseli szerokości i 32 piksele wysokości. Jeśli nie podamy żadnej ikony, zastosowana zostanie domyślna ikona przeglądarki.

Możemy jeszcze zastosować ikonę o wymiarach 16x16, która będzie widoczna przy nazwie kanału w folderze Ulubione - Kanały.

<LOGO HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/16x16.ico" STYLE="ICON" />

<ABSTRACT>Nasza firma prezentuje najlepszą karmę dla psów i kotów.</ABSTRACT>

Krótki opis zawartości kanału (jedno-dwa zdania).

<SCHEDULE>
<INTERVALTIME DAY="7"/>
<EARLIESTTIME HOUR="02" />
<LATESTTIME HOUR="06" />
</SCHEDULE>

Terminarz aktualizacji, w którym INTERVALTIME określa "rytm" przesyłania danych do użytkownika. Jeśli pominiemy ten blok, przeglądarka przyjmie domyślny.

EARLIESTTIME i LATESTTIME określają przedział czasowy dla automatycznej aktualizacji - zazwyczaj wybieramy czas najmniejszego ruchu w Sieci, aby aktualizacja przebiegła najszybciej.

<ITEM HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/psy.htm" Precache="Yes">
<TITLE>przysmaki dla psów</TITLE>
<ABSTRACT>naprawdę świetne żarcie dla psów</ABSTRACT>
<LOGO HREF="http://www.pckurier.pl/html/kanal/16x16.ico" STYLE="ICON" /> </ITEM>

Definicja pierwszej strony właściwego serwisu informacyjnego - ITEM. Adres internetowy podaje położenie strony. Parametr Precache="Yes" nakazuje cache'ować zawartość strony. TITLE oznacza tytuł, który ukaże się po rozwinięciu zawartości kanału w pasku kanałów. ABSTRACT określa treść "dymkowej" pomocy, widocznej po przesunięciu kursora nad tytuł strony. LOGO definiuje adres ikonki o wymiarach 16x16 pikseli, towarzyszącej tej akurat stronie w kanale.

Analogiczne definicje pozostałych stron serwisu informacyjnego.

</CHANNEL>

Zamknięcie pliku konfiguracyjnego, a tym samym kanału.

Oczywiście specyfikacja CDF jest znacznie obszerniejsza i obejmuje kilkadziesiąt poleceń i atrybutów. Tutaj podajemy tylko kilka z nich. Pełna specyfikacja znajduje się na stronie Microsoftu, w części SiteBuilder. Można także skorzystać z pliku pomocy edytora Tiger95.

Dla zabawy można teraz dokonać subskrypcji naszego przykładowego "zwierzęcego" kanału (można go potem łatwo usunąć).